Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ЧИ БАЧИТЬ СЛУЖБА БЕЗПЕКИ СПРАВЖНЮ НЕБЕЗПЕКУ?

Низка українських пат­ріотичних організацій 23 вересня 2005 року звер­нулася до Президента України В.Ющенка з приво­ду небезпеки державного перевороту, яка випливає з аналізу ситуації в Україні і поширюваної електрон­ними ЗМІ інформації, зок­рема, яка міститься у листі Коломийського Березовському.
Наводимо текст від­повіді на це звернення Служби безпеки України

Голові Української
Консервативної партії
Щокіну Г.В.
03039, Київ, пр-т Червонозоряний, 119-Е
 
 
Шановний Георгію Ва­сильовичу!

У Службі безпеки Ук­раїни, в межах її компе­тенції, розглянуто Вашу заяву про лист Коломойського Березовському.

Повідомляємо, що у представлених Вами мате­ріалах немає даних про підготовку до повалення конституційного ладу чи то захоплення державної влади — дії, за які перед­бачається кримінальна відповідальність за ст. 109 КК України.

Наразі у матеріалах, поширюваних електрон­них ЗМІ, йдеться про тиск на народних депутатів зад­ля ухвалення ними рішен­ня про оголошення імпічменту Президенту України та про підтримку цього рішення Верховним Судом України через підкуп депутатів і суддів. Тобто йдеться про дачу хабарів і втручання в діяльність державних діячів — злочини, передбачені ст.ст. 369 та 344 КК Украї­ни.

Водночас ми вживаємо заходи з попередження злочинів, віднесених до підслідності СБУ і спрямованих проти конституцій­ного ладу України.

З повагою т.в.о. голови Служби безпеки В. ТИМОШЕНКО

 

НАШ КОМЕНТАР:

Як видно з відповіді, Служба безпеки України не вбачає в наданих мате­ріалах свідчень про підго­товку до повалення кон­ституційного ладу в Ук­раїні, хоча СБУ і повинна грунтовно перевірити всі джерела інформації, аби унеможливити будь-які негативні наслідки для України та її народу.

Сподіваємося, що СБУ контролює це питання І провадить відповідні дії у визначеному для неї по­рядку, адже у доленосні дні листопада — грудня 2004 року вона була на боці повсталого українсь­кого народу.

Наш заклик до членів патріотичних українських партій і громадських організацій, офіцерів армії, інших силових структур, українських козаків і всіх національно-свідомих гро­мадян України залишаєть­ся в силі, допоки не мине небезпека державного перевороту: гуртуйтеся навколо місцевих осе­редків Народного руху Ук­раїни, ВО «Свобода», Конг­ресу українських націо­налістів, Української на­родної партії, партії «Со­бор», Української Консер­вативної партії та інших патріотичних організацій і вимагайте від їхніх керів­ників створення єдиного національного фронту опору антиукраїнським силам.

Заколот організовано­го єврейства в Україні не пройде! Разом ми не дамо повторитися єврейсько-більшовицькому перево­роту 1917 року! Разом нас майже 50 мільйонів вільних людей і на нас з надією дивляться сотні поколінь наших попередників і на­ступників! Захистимо Ук­раїну — і Україна врятує всіх нас! До перемоги!

Президія національної ради Української
Консервативної партії
Секретаріат ВГПО «Український вибір»
Президія Антинаклеп-ницької Ліги України
Президія Федерації
патріотичних видань
України
вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com