Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників необхідне для розширення і поглиблення вже наявних знань, а також удосконалення практичних навичок викладачів.

Педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації для того, щоб підвищити власну професійну компетентність, вивчити нові нормативні документи, законодавчі акти і надалі здійснювати професійну діяльність відповідно до цілісної освітньої концепції. Цей різновид професійного навчання також дає вчителям базу для розробки і застосування на практиці актуальних педагогічних методик і рекомендацій для інших викладачів. До проходження додаткових професійних курсів допускаються особи, які отримують або вже мають вищу і / або середню професійну освіту. Отримати додатковий досвід можна на пегагогічних конференціях https://naurok.com.ua/conference, які надають оптимальні умови розвитку професійної компетентності педагогів, створюють єдиний простір обговорення актуальних питань вдосконалення системи безперервної підготовки педагогічних кадрів.

Цілі і завдання підвищення кваліфікації вчителів

Кожен педагог повинен мати хорошу професійну підготовку і постійно самовдосконалюватися. Саме організація безперервного підвищення кваліфікації педагогічних працівників створює необхідні умови для забезпечення високої ефективності навчального процесу та успішної реалізації державної політики в сфері освіти.

Головні цілі даної процедури - забезпечення відповідності між необхідним і реальним рівнем професійної підготовки педагогів, моніторинг поліпшення викладацької кваліфікації та вдосконалення інформаційно-технічної бази навчального закладу.

Перепідготовка та підвищення кваліфікації педагогічних працівників допомагає вирішити такі завдання:

  1. створити сприятливі умови для самоосвіти вчителів;
  2. підтримувати вдосконалення педагогічних навичок відповідно до нових досягнень в науковій і практичній областях;
  3. покращувати кваліфікацію викладачів шляхом впровадження новітніх методичних рішень;
  4. надавати вчителям можливість виходити за межі класичної навчальної предметної системи;
  5. забезпечувати педагогів всебічною підтримкою в адміністративному та методичному плані;
  6. використовувати на практиці інноваційні освітні методики, технології і форми роботи.

Специфіка системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників

Поліпшення професійних педагогічних навичок являє собою трирівневу систему, яка складається з наступних компонентів: внутришкільного (повсякденна викладацька практика, методичні процедури всередині школи), компонента самоосвіти за допомогую матеріалів сайту naurok.com.ua і курсового (спеціалізована очна / заочне навчання в закладі післядипломної освіти). У кожному навчальному закладі діє власна внутрішня програма методичної служби, що відповідає за безперервність професійного навчання.

Крім безпосередньо підвищення кваліфікації, дана система пропонує педагогічним працівникам інші курси та напрямки:

  • професійна підготовка - освоєння навчальних програм для оволодіння додатковими знаннями і вміннями, необхідними для якісного виконання професійних обов'язків;
  • стажування - закріплення знань і навичок, отриманих в процесі вивчення теоретичної інформації, і отримання нового досвіду, що дозволяє просуватися по кар'єрних сходах;
  • аспірантура.

Тривалість і види заходів по підвищенню кваліфікації вчителів

У держстандартах були скасовані вимоги до тривалості перепідготовки кадрів і навчання в рамках підвищення кваліфікації вчителів. На сьогоднішній день потрібно орієнтуватися на мінімально допустиму тривалість навчального курсу, яка становить не менше 16 годин. Також допускається складати години навчання всередині єдиної модульної навчальної програми. Якщо мова йде про професійну перепідготовку, то тривалість курсів складає не менше 250 годин. Навчальні заклади мають право самі встановлювати тривалість і форми курсової роботи. Для цього можуть бути задіяні як очні освітні програми, так і модулі дистанційного та електронного навчання.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com