Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Проблема наркоманії серед молоді

Ще зовсім недавно (до початку 80-х років минулого століття) тема немедичного споживання наркотиків і пов'язаного з ним незаконного обігу вказаних засобів і речовин, практично була закритою. Дослідження в цій галузі не носили системного характеру, а факти виявлення осіб, які вчинили злочини на ґрунті наркоманії або пов'язані з незаконним обігом наркотиків, яким не надавалося гласності. Більш того, відповідно до громадської думки, формувався в засобах масової інформації, наркоманія - це суто «Закордонне явище», в порівнянні з пияцтвом і алкоголізмом, яке не отримало в нашій країні широкого поширення.

Замовчування проблеми, атмосфера самозаспокоєння призвели до того, що наше суспільство виявилося не в змозі не тільки оцінити, але і бути готовим адекватно реагувати на актуальну багатоаспектну проблему, ім'я якої «НАРКОТИКИ».

Зловживання наркотичними засобами - багатогранна проблема, яка в останні десятиліття набула глобального характеру і гостро стоїть перед усіма країнами. Серйозність проблеми боротьби з наркоманією ускладнюється соціальною нестабільністю нашого суспільства. Переоцінка цінностей у перехідний період викликає складну соціально-психологічну обстановку в суспільстві, пов'язану з адаптацією людей до нових соціальних умов, внаслідок чого деякі члени суспільства знаходять рішення складних проблем в зловживанні наркотиками.

Загроза наркоманії вийшла на перший план. Кримінологічна ситуація переконує в тому, що за останні 10 років відбулися істотні негативні зміни в змісті і формах наркоманії молоді та підлітків. По-перше, зростає кількість наркоманів серед молоді та підлітків. По-друге, структура молодіжної наркоманії помітно трансформується в бік розширення числа споживачів важких видів наркотиків (героїну, кокаїну, екстазі). По-третє, поглиблюється негативний вплив на характер молодіжної наркоманії нецивілізованих форм ринкових відносин, які  впроваджуються в суспільстві.

«Дикий» ринок призводить до різкого соціального відторгнення молоді та, відповідно, зростання споживачів наркотиків. Позбутися наркотичної залежності можна, звернувшись в наркологічний центр Брик https://clinic-centr.com за допомогою.

Аналіз документальних і статистичних джерел переконує в тому, що за останні роки в країні дозріває нова ситуація наркотичного впливу на молодь, яка вимагає свого вивчення і систематичного «відстеження». Без її аналізу неможливо вживати адекватних заходів профілактики наркотизації серед молоді та підлітків.

Структура наркоманії серед молоді являє собою складний «організм», який схильний до різних впливів, знання яких дозволяє передбачати і здійснювати на практиці профілактичні заходи.

При цьому закономірно виникли питання, пов'язані з віковими та соціально-демографічними ознаками молоді, які враховуються  для кримінологічної характеристики наркотизації даної вікової категорії.

Існують різні точки зору щодо зазначених питань. Основну увагу вчені зосередили на причинах наркоманії, детермінації поведінки особистості неповнолітнього споживача наркотиків, соціально-психологічні особливості її виправлення та перевиховання. Професійну допомогу та підтримку наркозалежним надають в реабілітаційному центрі clinic-centr.com.

В останні роки крім вивчення наркоманії серед неповнолітніх звернули увагу і на наркоманію молоді. У зв'язку з цим питання про соціальні передумови немедичного споживання наркотиків молоддю не тільки закономірні, але і найбільш актуальні.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com