Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ДИВО-УНІВЕРСИТЕТ ДОПОМАГАЄ БАЧИТИ І ЗНАТИ БІЛЬШЕ

Ще кілька десятків років тому ми не знали, що таке телебачення, і поява телевізійної мережі була дивом. Нині це вже стало звичним явищем. Та технологічний прогрес не перестає нас дивувати, готуючи щораз нові цікавинки.

Уявіть собі: ви прийшли на лекцію, а замість лектора за кафедрою — великий екран, на якому ви бачите не лише свого викладача, а й студентів, які у різних куточках України слухають ту ж лекцію, що й ви. З першого разу повірити в це важко, однак інформаційні технології і сучасне обладнання зробили реальним і це. Телеуніверситет — нововведення у системі освіти, яке відкриває нові обрії у комунікативній сфері, яке вдосконалює освітній процес.

Використання нових освітніх технологій уможливлює високий рівень освітньої системи, яка грунтується на принципах відкритого інформаційного простору. Країни, які підтримують ідею відкритої освіти, сприймають світові тенденції глобальної інформатизації середньої і вищої освіти як вимогу ринку праці, задоволення суспільної потреби у фахівцях, які володіють не тільки базовими знаннями, а й навичками продуктивного використання світових інформаційних ресурсів у професійній діяльності.

Про перший масштабний проект в Україні — Телеуніверситет Міжрегіональної     Академії управління  персоналом —   розповідає його директор, кандидат філологічних  наук, доцент Наталія Ляшенко.

«Одним з найперспективніших шляхів реалізації ідей відкритої освіти є впровадження 4 системи дистанційного навчання з використанням інтернет-технологій. Це комплекс освітніх послуг для широких кіл населення в країні та за кордоном за допомогою спеціалізованого інформаційного освітнього середовища, що грунтується на засобах обміну навчальною інформацією на відстані».

Тобто, надаючи можливість отримати освіту на робочому місці, в домашніх умовах або навчальному центрі без відриву від виробництва, нові технології значно розширюють доступ до освіти.

Ефективність освіти на базі нових технологій значно перевищує результати традиційного навчання. Міжрегіональна Академія управління персоналом, намагаючись йти в ногу з часом, використовує в освіті найновітніші технології. Зокрема це і стало поштовхом до відкриття цього року на базі Академії нетрадиційного інноваційного Телевізійного університету. Його діяльність передбачає організацію навчального процесу саме з використанням дистанційних освітніх технологій і трансляцію в режимі відеоконференції навчальних, виховних та інших заходів на регіональні структури Академії.

«Нині на факультеті дистанційного навчання здобувають знання більш як 300 студентів за спеціальностями «Менеджмент організації», «Управління трудовими ресурсами», «Фінансовий менеджмент», «Міжнародний маркетинг та реклама», «Практична психологія», — розповідає Наталія Сергіївна. — Підготовку фахівців здійснюють висококваліфіковані викладачі, які готують навчально-методичні матеріали (конспекти лекцій, завдання для самостійної роботи, базу даних, тестові завдання та ін.) з усіх дисциплін в електронному вигляді, провадять усі види роботи та контролюють процес навчання за допомогою електронних засобів зв’язку».

Паралельно з дистанційним навчанням у Телеуніверситеті запроваджено трансляцію навчальних, виховних та інших заходів на регіональні структури Академії в режимі відео-конференції.

Що ж являє собою система відеоконференції? Розповісти словами про це непросто, однак все ж спробуємо. Це комп’ютерна технологія, яка дає змогу територіально розпорошеним користувачам одночасно бачити й чути одне одного, обмінюватися інформацією та сумісно обробляти її в інтерактивному режимі. Процес проведення лекцій у режимі відеоконференції відбувається за схемою: всі її учасники бачать та чують центральну студію, що у Києві; своєю чергою, центральна студія має можливість одночасно бачити та чути всі регіональні студії. Тобто студенти певного курсу і певної спеціальності всіх філій МАУП разом зі студентами Президентського університету слухають лекцію одного викладача і разом, ставлячи запитання, беруть активну участь в обговоренні теми. У проведенні конференцій і круглих столів регіональні структури можуть спілкуватися не тільки з центральною студією, а й між собою.

У програмі відеоконференції студентам пропонується  чотири  основні блоки: навчальний, виховний, науковий та інформаційно-аналітичний. Навчальний блок включає проведення занять для студентів денної та заочної форм навчання. Дисципліни обираються з урахуванням їхньої актуальності, фахової спрямованості, а також з урахуванням наявних спеціальностей та курсів у регіональних структурах.

«До проведення занять у режимі відеоконференції ми залучаємо досвідчених фахівців відповідних галузей,  видатних науковців і практиків у сферах економіки, права, психології та управління», — зазначає Наталія Сергіївна.

Заняття виховного блоку відбуваються двічі на тиждень і передбачають трансляцію зустрічей з видатними політиками, громадсько-політичними діячами, діячами у сфері культури і мистецтва, культурно-просвітницьких заходів, конференцій, круглих столів.

Цікавий і науковий блок, який висвітлює наукову діяльність Академії і включає трансляцію конференцій, наукових та методичних семінарів для науково-педагогічного складу.

У рамках підвищення освітньо-культурного рівня студентів, їхньої політичної культури та національної свідомості щотижня проводяться заняття козацької та православної шкіл.

На формування в Україні громадського суспільства та правової держави спрямована діяльність Українського народного університету, заняття якого здійснюються у режимі відеоконференції у вихідні дні. Навчання слухачів базується на міждисциплінарному підході до вивчення актуальних проблем сучасного бізнесу, економіки та підприємництва, психології, законодавства, сучасної організації виробництва, а також на засвоєнні слухачами відповідного комплексу знань, необхідних для ефективного виконання професійних функцій у сучасних соціально-економічних умовах.

«Телеуніверситет — це шлях до вдосконалення освітньої системи, особливо для регіональних структур, — запевняє Наталія Ляшенко. — Адже не всі регіональні підрозділи мають змогу запросити відомих фахівців, професорів, аби ті поділилися своїм досвідом з молодим поколінням. Новий університет підвищить рівень освітньої діяльності. Гадаю, з часом така система освіти стане популярною в усіх навчальних закладах України».

Реакція вихованців на нововведення також була неоднозначною.

За оцінкою Наталії Сергіївни, перша лекція здалася чимось незвичним. Однак з часом, зрозумівши систему, студенти пожвавилися і спілкування з лектором відбувалося в активній формі. Іноді запитань було навіть занадто багато. Нині слухачі телефонують до деканату, аби висловити свої зауваження і пропозиції.

Сучасні технології не стоять на місці і студентам Міжрегіональної Академії управління персоналом пощастило стати першопрохідцями цього незвичного на сьогодні проекту. Удосконалюючи свої знання, вони стануть гідною армією фахівців, яка працюватиме на розбудову своєї держави.

Підготувала
Юлія ЛИТВИНЕНКО

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com