Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

«НОВОСПЕЧЕНИХ» ЮРИСТІВ БІЛЬШЕ, НІЖ ВАКАНСІЙ

Система фінансування Міністерством освіти і науки підготовки фахівців з вищою юридичною освітою за держзамовленням не відповідає чинному законодавству і не сприяє ефективному використанню бюджетних коштів, адже кінцевий результат діяльності ВНЗ — підготовка та випуск таких фахівців — не залежить безпосередньо від потреби держави в юристах та не забезпечує їхнього працевлаштування.

Такий висновок зробили члени колегії Рахункової палати за результатами проведеного аудиту ефективності використання коштів держбюджету на підготовку фахівців з вищою освітою за юридичним напрямом вищими навчальними закладами освіти України III—IV рівнів акредитації.

Аудит показав, що Кабінет Міністрів не забезпечив виконання Міністерством економіки, Міністерством фінансів та Міністерством освіти і науки вимог Законів «Про освіту», «Про вищу освіту» та «Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб» щодо запровадження системи і порядку використання коштів державного бюджету на підготовку юристів за принципами державного замовлення, доручень Президента України стосовно реформування системи підготовки кадрів та не проконтролював виконання власних постанов у сфері вищої освіти, зокрема виконання Програми розвитку юридичної освіти на період до 2005 року.

За безконтрольності Міністерства економіки, відсутності державних програм розвитку галузей економіки, балансу ринку праці, розвитку трудових ресурсів і науково-обгрунтованого прогнозу державної потреби у фахівцях Міністерство освіти і науки та Міністерство внутрішніх справ державне замовлення на підготовку фахівців з вищою юридичною освітою визначало формально, на підставі потужності навчальних закладів та обсягів державного замовлення у попередні роки.

Внаслідок цього використання коштів здійснювалося не через укладання державних контрактів між державними замовниками з виконавцями замовлення на платній основі, як передбачено чинним законодавством, а через кошториси вищих навчальних закладів — на їх утримання. Такий стан справ практично виключає юридичну відповідальшсть і замовників, і виконавців за відповідність обсягів державного замовлення на підготовку фахівців-юристів потребам держави та їхнє гарантоване працевлаштування.

Аудитори Рахункової палати стверджують: нормативна база з формування, розміщення та виконання державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, яка грунтується на необхідності забезпечення потреб державного сектора економіки є недосконалою, обмежує можливості працевлаштування випускників, а отже — неефективна. Проте Мінекономіки та Міносвіти не розробляють нові методологічні підходи у визначенні державного замовлення на підготовку кадрів з вищою освітою.

Збільшення випускників з дипломом юриста відбувається в умовах відсутності в Україні єдиного стандарту юридичної освіти, механізму його контролю та невідповідності ресурсного забезпечення навчального процесу, внаслідок чого дипломи державного зразка видаються без визначення державних вимог до змісту освіти. Комерційний підхід окремих ВНЗ за сприяння Міністерства освіти і науки до надання юридичної освіти, необ’єктивність експертних висновків Державної акредитаційної комісії під час проходження вищими навчальними закладами процедур ліцензування і акредитації призвели до діяльності вищих навчальних закладів за відсутності належного кадрового складу, до перенасичення ринку кадрами з юридичною освітою низької кваліфікації та додаткових витрат держави на їх перенавчання.

Внаслідок незабезпечення Міністерством освіти і науки виконання своїх функцій центрального органу виконавчої влади з реалізації державної політики в галузі юридичної освіти, основної мети Програми юридичної освіти до 2005 року — вдосконалення системи юридичної освіти, приведення її у відповідність зі світовими вимогами, створення умов для задоволення потреб громадян у сучасній юридичній освіті та реалізація права на працю за здобутою спеціальністю — не досягнуто.

Перевіркою ефективності використання коштів Державного бюджету на підготовку фахівців з вищою освітою за юридичним напрямом ВНЗ освіти України ПІ - ІУ рівнів акредитації встановлено порушення у використанні коштів державного бюджету в сумі 107,3 млн грн, зокрема не за цільовим призначенням на фінансування структурних підрозділів двох вищих навчальних закладів Міністерства освіти і науки, які не здійснювали підготовку кадрів, в сумі 2,5 млн гривень.

Прес-служба Рахункової палати

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com