Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Київ—Луцьк: обмін досвідом

Своєрідним лакмусовим папірцем для визначення того, чи є молодь, студентство споживачем, чи активним учасником суспільного життя в країні є рівень розвитку студентського самоврядування. Студентське самоврядування — це форма управління, за якої студенти на рівні академічної групи, факультету, гуртожитку, курсу, спеціальності, студентського містечка, іншого структурного підрозділу ВНЗ мають право самостійно вирішувати питання внутрішнього управління. Головна мета діяльності органів студентського самоврядування — створення умов для самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави.

На жаль, навіть попри наявність законодавчої бази щодо розвитку студентського самоврядування, у нас в країні це питання все ще залишається нагальним. На відміну від, скажімо, країн Західної Європи. Там важко знайти університет, де б не діяв орган студентського самоврядування. Ця формальна вимога європейського законодавства є надзвичайно дієвою при втіленні її на практиці в університеті. Органи студентського самоврядування в університетах Європи є не просто представницькими, вони активно захищають студентські інтереси всюди, де про них йдеться. Вони виступають у ролі своєрідних посередників між адміністрацією університету і студентською громадою, забезпечуючи їхнє ефективне спілкування.

З огляду на прагнення України долучитися до Болонського процесу, привести вітчизняну систему освіти до європейських норм, питання розвитку студентського самоврядування повинне стати одним із пріоритетів для України у сфері управління університетами. Та поки держава ще думає над цим, прогресивні вітчизняні заклади освіти втілюють в життя. Зокрема, найбільший та найкращий вищий навчальний заклад недержавної форми власності — Міжрегіональна Академія управління персоналом. Вже не перший рік тут діє Студентська Рада, яку очолює студент Інституту права ім. Володимира Великого МАУП Максим Кухар. Студрада вирішує широкий спектр питань та забезпечує ефективний зв’язок між студентами Академії та адміністрацією закладу, а також іншими інституціями у галузі вищої освіти. Студентська Рада МАУП проводить роботу щодо захисту прав та інтересів студентів, спрямовує свою діяльність на активізацію участі студентів у навчальній та науковій роботі; встановлює міжфакультетські, міжвузівські зв’язки; створює умови для цікавого проведення дозвілля студентами, організує співробітництво із студентами інших ВНЗ і молодіжними організаціями; сприяє у створенні необхідних умов для проживання і відпочинку студентів; бере активну участь у створенні різноманітних студентських гуртків, товариств, об’єднань та клубів за інтересами.

І недавно київські маупівці — представники органів студентського самоврядування мали нагоду поділитися цим досвідом роботи зі своїми колегами з інших навчальних закладів, та водночас перейняти їхній. З ініціативою про зустріч виступили студенти Волинського інституту МАУП ім. В’ячеслава Липинського, які запросили до участі в ній також студентів з інших ВНЗ Волині. Перед тим волинська міжвузівська делегація мала зустріч із службовцями Міністерства освіти і науки України, де також розповідали про досвід своєї роботи, ділилися думками з приводу того, яким має бути студентське самоврядування в Україні, а потім завітали в Міжрегіональну Академію управління персоналом. Проректор з виховної роботи МАУП Людмила Біжик провела їх територією закладу, ознайомила з визначними місцями та пам’ятниками Академії. Потім студенти спілкувалися з проректором з інновацій-генеральним директором Телеуніверситету МАУП Володимиром Яровим, а згодом взяли участь у засіданні круглого столу, де, зокрема, мали зустріч із ректором Міжрегіональної Академії управління персоналом, професором Миколою Головатим. Тут обговорили нагальні питання щодо розвитку студентського самоврядування та обмінялися досвідом, а також проглянули слайд шоу про студентське життя в МАУП.

Зустріч стала чудовою нагодою для студентів різних закладів обмінятися досвідом громадської роботи, ознайомитися з новими, цікавими для себе можливостями, і, звичайно ж, знайти більше справ­жніх друзів.

Коментар

Ректор Міжрегіональної Академії управління персоналом, професор Микола Головатий: Багаторічна історія існування вищої школи (і не тільки вищої) пов’язана з багатьма позитивними аспектами, які сьогодні, на новому етапі існування незалежної України, відроджуються. Студентське самоврядування — один з таких аспектів. Студенти, як найдемократичніша, надвідкритіша і найреволюційніша частина суспільства, завжди прагнули до самостійного та незалежного творення власного життя, до самоорганізації. Цілком природно, що в незалежній Україні, коли освіта розвивається відповідно до нових соціально-економічних вимог суспільства, трансформується в контексті орієнтації на європейські зразки освіти, студентське самоврядування фактично переживає відродження, воно знову з’являється у різноманітних формах. Не залишається осторонь цих процесів і Міжрегіональна Академія управління персоналом. Як найбільший недержавний ВНЗ в Україні, МАУП намагається зробити все, аби максимально через студентське самоврядування демократизувати навчальний процес, поліпшити його. І стосується це не тільки київського майданчика МАУП, робота така ведеться в регіонах, у відокремлених структурних підрозділах Академії. Так, наприклад, свого часу студенти Волинського інституту МАУП ім. В’ячеслава Липинського були ініціаторами створення перших студентських рад в Академії. Сьогодні їхня Студентська Рада активно займається не тільки допомогою студентам у навчанні, організації допоміжних консультацій, допомогою в оволодінні іноземними мовами, але й робить велику роботу громадсько-корисного звучання. Йдеться, зокрема, про те, що студенти доглядають садибу і пам’ятник відомому українському політичному і громадському діячеві В’ячеславу Липинському, ідеологу українського консерватизму, який вніс вагомий внесок у відродження нашої нації. Студенти Волинського інституту МАУП роблять багато для того, щоб займатися організацією дозвілля студентства. Вони були ініціатори проведення різноманітних конкурсів і фестивалів, були переможцями нашого загально академічного фестивалю «Арт-палітра». Перемагали в наших конкурсах «Красуня-МАУП», «Лицар-МАУП». І цього дня вони провели насичено та цікаво час в Міжрегіональній Академії управління персоналом в Києві. У нас була дуже плідна та корисна розмова стосовно того, як нам надалі розбудовувати студентське самоврядування. У який спосіб справді долучити студентство до того, щоб воно не тільки займалося позанавчальною виховною роботою, а головним чином впливало на якість навчання, організацію навчання, самостійне навчання студентів, контроль за тим, як здійснюється навчальний процес. Вели розмову про те як у незалежній Україні студентство, а це величезна кількість молодих людей, може долучитися до тих реформаційних процесів, які мають місце в суспільстві. Думаю, що для розвитку вищої освіти в Україні, розвиток студентського самоврядування має одне з найпринциповіших значень.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com