Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Провокаторам не спиться

В суспільно-політичному житті України останнім часом все помітнішим явищем стали небезпечні і надто зухвалі спроби деяких політичних сил, громадських об’єднань та навіть окремих громадян планомірно спричинити та поглибити загрозливу соціальну напругу, посіяти недовіру та протистояння між людьми, соціальними групами, а відтак, дестабілізувати суспільну ситуацію.

Чільне місце з поміж таких спроб посідають ті, що пов’язані із проблемами міжнаціональних відносин, а найперше оцінки та свідомого ставлення громадян до питань націоналізму, сіонізму, антисемітизму тощо.

За фактично байдужого недостатньо принципового і відповідального ставлення до цих спроб з боку відповідних державних органів і правових структур, такі сили і об’єднання, прикриваючись гаслами свободи і демократії, політичного плюралізму, не безкоштовно виконують заздалегідь продумані і сплановані соціальні акції, мета яких сформувати негативну громадську думку щодо дійсно гострих проблем сучасності, навішати безпідставні звинувачення і негативні суспільні кліше будь-кому, але найперше організаціям і структурам, які дійсно обстоюють державницькі, демократичні національно-патріотичні засади розвитку українського суспільства. До того ж такі акції, як правило проводяться без відповідних державних санкцій, організуються людьми, у яких абсолютно відсутні належні морально-етичні норми та елементарна порядність.

Яскравим підтвердженням останнього є, в тому числі, акція, яку 24 та 25 липня поточного рок спробували провести під стінами МАУП молодіжна громадська організація «Молодь. Європа. Майбутнє» та «Український єврейський комітет». В цій акції, з гаслами «Ми проти антисемітизму» взяли участь близько двадцяти підлітків віком до 18-20 років, які передали на адресу ректорату МАУП пересипаний чисельними граматичними помилками текст, в якому вимагають від Академії припинити якесь розповсюдження юдофобських, антисемітських ідей та друкованих матеріалів подібного характеру. Зрозуміло, що такий текст ніким не підписаний, а тому не відомо, до кого апелювати, хто бере на себе відповідальність за порушення громадського порядку, безпідставне оббріхування Академії. Одним з організаторів цієї «акції» виявився, як він сам себе назвав, «політтехнолог з Москви Геннадій Ветров». Цей «політтехнолог», зокрема, сказав наступне: «Я сам ненавиджу жидів, але мені доручили провести таку акцію, і я її провів». Коментарі, як кажуть, зайві: замовний, плановий характер «антисемітської» акції є незаперечним. І якщо вести мову про те, хто насправді є реальним дестабілізатором суспільної рівноваги в Україні, то це саме ті, хто замовляє і організує подібні акції і проводить спеціальні прес-конференції, маючи доступ до відповідних засобів масової інформації.

Важливо зазначити і те, що згадана акція проводилася в дні, коли здійснюється вступ до навчальних закладів. Отже, її організатори, очевидно, ставили на меті і свідоме перешкоджання господарській діяльності МАУП.

Вбачаючи в подібних діях велику загрозу для соціальної стабільності і спокою, для законної господарської, науково-навчальної діяльності зокрема МАУП, ректорат МАУП звернувся із офіційним запитом до Управління безпеки ГУ МВС України у м. Києві з проханням перевірити, хто саме, на яких підставах і засадах, та з якою метою організував акцію під стінами МАУП, з тим, щоб організатори провокаційної акції були притягнуті до відповідальності. Провладні структури та державні посадовці в Україні також мають свідомо перейнятися, глибоко проаналізувати та відповісти на питання: на яких підставах, з якою метою, ким, за чиєю санкцією в Україні організуються подібні акції, чиняться протиправні дії, дискредитується діяльність людей, керівників таких, зокрема, великих і відомих у світі організацій як МАУП. Адже вказане явище – не поодиноке.

Ректорат вкотре доводить до відома широкої громадськості, що нині проблеми юдаїзму, семітизму і антисемітизму та ін. не є в МАУП предметом ані наукового аналізу, ані навчальної чи поза навчальної суспільної діяльності. Ними свідомо переймаються нині ті, хто зацікавлений у створенні негативного іміджу авторитету України у світі, хто має на меті будь-що спричинити складнощі у роботі та й взагалі знищити найбільший в Україні вищий навчальний заклад, національно-патріотичні засади якого мають широке суспільне визнання.

В разі, якщо на наше обурене звернення з цих питань до відповідних органів, структур і посадових осіб не буде належної реакції і дій, ректорат МАУП залишив за собою конституційне право вдатися до інших засобів, що лежать у правовому полі, щодо захисту своєї честі, гідності, можливості безперешкодно займатися питаннями освіти, науки, громадсько-корисної діяльності в ім’я України і її майбутнього.

Ректорат МАУП

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com