Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Запитуйте — відповідаємо!

Розбудова відкритих, партнерських стосунків між державою та представниками бізнесу сприяє розвитку підприємництва в Україні. В умовах проведення податкової реформи, спрямованої на побудову сучасної конкурентоспроможної та соціально-орієнтованої ринкової економіка, питанню інформування платників податків про діяльність податкової служби та останні зміни в податковому законодавстві приділяється надзвичайна увага з боку податківців Голосіївського району столиці.

Організація оперативного, зручного та ефективного спілкування фахівців податківців з платниками податків сприяє підвищенню рівня податкової культури платників та іміджу податкової служби в цілому.

Однією з форм такого спілкування з платниками є проведення сеансів телефонного зв’язку «гаряча лінія».

Серед питань, що обговорюються під час проведення «гарячих ліній», найактуальнішими залишаються питання бюджетного відшкодування, подання звітності в електронній формі, заробітної плати. Спостерігається значна зацікавленість до питань, що стосуються розгляду звернень громадян.

 

Де можна отримати детальнішу інформацію про подання податкової звітності в електронному вигляді?

Більш детальну інформацію про подання звітності в електронному вигляді можна отримати на офіційному Web-сайті Державної податкової адміністрації у місті Києві за електронною адресою www.kyivsta.gov.ua, а також на офіційному Web-сайті Державної податкової Адміністрації України -www.sta.gov.ua або ж завітавши до податкової інспекції за місцезнаходженням. Платники податків Голосіївського району мають можливість завітати в кім. 213 або кім. 214 за адресою вул. Жилянська, 23.

Що вважається оригіналом електронного документу?

Відповідно до ст. 7 Закону «Про електронні документи та електронний документообіг» оригіналом електронного документа вважається електронний примірник документа з обов’язковими реквізитами, у тому числі з електронним цифровим підписом автора.

Де можна ознайомитися з проектом Податкового кодексу?

З проектом Податкового кодексу можна ознайомитися на офіційному Web-сайті Державної податкової адміністрації у місті Києві за електронною адресою www.kyivsta.gov.ua, а також на офіційному Web-сайті Державної податкової Адміністрації України — www.sta.gov.ua.

Мій працедавець виплачує мені мінімальний розмір заробітної плати, а решту виплачує неофіційно. Розуміючи неправомірність його дій, до кого я можу звернутись з цього питання?

Про факти виплати заробітної плати «в конвертах» можна сповістити податкову інспекцію у Голосіївському районі м. Києва (вул. Жилянська, 23) письмово, а також за телефоном 591-61-84.

Які звернення не підлягають розгляду посадовими особами органів ДПС?

У статті 8 Закону України від 02.10.1996р. №393/69-ВР «Про звернення громадян» зазначено, що письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором (авторами), а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визнається анонімним і розгляду не підлягає.

Не розглядаються повторні звернення одним і тим же органом від одного і того ж громадянина з одного і того ж питання, якщо перше вирішено по суті, а також ті звернення, терміни розгляду яких передбачено статтею 17 цього Закону (термін подання скарги), та звернення осіб, визнаних судом недієздатними.

Рішення про припинення розгляду такого звернення приймає керівник органу, про що повідомляється особі, яка подала звернення.

Останнім часом багато розмов ведеться навколо так званих «податкових ям». Не могли б Ви пояснити — що це таке?

Одним з найпоширеніших інструментів ухилення від сплати податків на сьогодні є так звані «податкові ями», тобто фірми, які задіяні у схемах незаконного відшкодування ПДВ. З метою удосконалення адміністрування податку на додану вартість, руйнування схем міні­мізації податкових зобов’язань, ліквідації віртуального податкового кредиту з податку на додану вар­тість та на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.02.2008 p. N 262-р «Про заходи щодо удосконалення системи адміністрування податку на додану вартість» було введено п’ятий додаток до декларації з ПДВ, тобто, повна розшифровка податкових зобов’язань та податкового кредиту по кожному контрагенту підприємства. В органах ДПС Системами автоматизованого співставлення податкових зобов’язань та податкового кредиту виявляються спроби незаконного відшкодування податку з бюджету та використання схем мінімізації податкових зобов’язань з податку на додану вартість. А саме, якщо одне підприємство показує суму податкового кредиту, то інше підприємство (його контрагент) повинно включити його до податкового зобов’язання. А якщо при співставленні всіх баз даних до кредиту включили, а до зобов’язань — ні, то це і є «податкова яма». Це дозволяє податківцям відстежити неіснуюче або фіктивне підприємство, використовуючи яке махінатори або мінімізують сплату податку, або безпідставно заявляють його до відшкодування.

В якому вигляді можна подавати розшифровки податкових зобов’язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість та додаток 2 до податкової декларації з податку на додану вартість (скороченої)?

Відповідно до Наказу ДПА України від 17 березня 2008 року №159 «Про внесення змін до податкової звітності з податку на додану вартість» розшифровки подаються на паперових носіях з копією, за бажанням платника, на магнітних носіях або в електронному вигляді у форматі, затвердженому ДПА України, за допомогою телекомунікаційних мереж загального користування з використанням надійних засобів електронного цифрового підпису, що повинно бути підтверджено сертифікатом відповідності або позитивним висновком за результатами державної експертизи у сфері криптографічного захисту інформації, одержаним на ці засоби від Адміністрації Держспецзв’язку, та наявності посилених сертифікатів відкритих ключів, отриманих згідно із законодавством».

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 03.06.2008р. № 309-VI зупинено дію статті 8і до 01.01.2009р. Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97р. № 168/97-ВР. Чи буде діяти вказана стаття в 2009 р.?

Так, але в нові редакції. Законом України «Про першочергові заходи щодо запобігання негативним наслідкам фінансової кризи та про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 31.10.2008 р. № 639 — VI, який набирає чинності 01.01.2009 р. статтю 8і Закону України «Про податок на додану вартість» від 03.04.97 р. № 168/97-ВР викладено в новій редакції.

Чи обов’язково реєструватись платником ПДВ СПД-ФО платником єдиного податку?

Згідно зі ст. 6 Указу №727 ПДВ — це один з податків, від яких звільняється єдиноподатник. Тому, якщо підприємець був зареєстрований як платник ПДВ, перебуваючи на загальній системі оподаткування, він може позбутися цього статусу, подавши відповідну заяву до податкового органу одночасно з поданням заяви про перехід на сплату єдиного податку. Водночас, ніщо не заважає СГД, який має статус платника єдиного податку, бути і платником ПДВ. При цьому, на відміну від підпри­ємців на загальній системі оподаткування, підприємці єдиноподатники як податковий період для сплати ПДВ можуть обрати лише квартальний період, незалежно від показників обсягу виручки.

До яких доходів не застосовується податкова соціальна пільга?

Згідно з пп. 6.3.3. ст. 6 Закону України від 22 травня 2003 p. №889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб», податкова соціальна пільга не може бути застосована до інших доходів платника податку, якщо він отримує протягом звітного податкового місяця одночасно такі доходи, як: а) плата за виконання громадських робіт, яка повністю або частково фінансується за рахунок бюджету або відповідного фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування; б) стипендія, грошове чи майнове (речове) забезпечення, одержувані учнями, студентами, аспірантами, ординаторами, ад’юнктами, військовослужбовцями строкової слу­жби, що виплачуються з бюджету; в) заробітна плата під час відбування покарання у вигляді позбавлення волі; г) заробітна плата, нарахована (виплачена) за здій­снення роботи за наймом у складі екіпажу (команди) транспортного засобу, який перебуває за межами території України, її територіальних вод (виключної економічної зони), у тому числі на якірних стоянках, та належить резиденту на правах власності або перебуває у його тимчасовому (строковому) користуванні та/або є зареєстрованим у Державному судновому реєстрі України чи Судновій книзі України; д) заробітна плата осіб, які відповідно до закону є державними службовцями; е) доходи самозайнятої особи від підпри­ємницької діяльності, а також іншої незалежної професійної діяльності.

Хто виступає податковим агентом при реалізації нерухомого майна фізичною особою?

У відповідності з пп. 11.3 ст. 11 Закону України від 22 травня 2003 p. №889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб», податковим агентом при здійсненні операцій з відчуження об’єктів нерухомого майна є нотаріус, який посвідчує відповідний договір за наявності оціночної вартості такого нерухомого майна та документа про сплату податку сторонами договору.

Нотаріус, який посвідчив договір відчуження об’єкта нерухомості, зобов’язаний надіслати інформацію про такий договір податковому органу за податковою адресою платника податку у строки, встановлені законом для податкового кварталу.

За якою ставкою оподатковується об’єкт нерухомого майна, отриманий у спадщину від громадянина Ізраїлю?

У відповідності з пп. 13.2.3 ст. 13 Закону України від 22 травня 2003 p. №889-IV «Про податок з доходів фізичних осіб», при отриманні спадщини будь-яким спадкоємцем від спадкодавця-нерезидента, будь-який об’єкт спадщини оподатковується за ставкою 15 %.

Шановні платники податків!

Державна податкова інспекція у Голосіївському районі м. Києва нагадує, що з 1 грудня 2008 року мінімальна заробітна плата становить 605 гривень.

ДПІ у Голосіївському районі м. Києва


В государстве с законами и правовыми нормами любой человек рано или поздно сталкивается с правовым оформлением документов, будь-то доверенность или договор купли-продажи. Обязаность юридического сопровождения воздожена на часные и государственные нотариальные конторы. Нотариус в Киеве обеспечит право и законные интересы граждан, объяснит права и обязанности сторон при заключении сделок.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com