Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ПРЕТЕНЗІЇ І ВИМОГИ МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ ЮРИДИЧНО НЕ ОБГРУНТОВАНІ

Керуючому справами МАУП-
секретарю Президії
В.Короткіну

Експертний висновок

На Ваше звернення від 29.11.2005 року № 6469 щодо правомірності вимоги Міністерства освіти і науки України про зміну організаційно-правової форми господарювання вищих навчальних закладів освіти, проаналізувавши відповіді Міністерства освіти та науки України № 1/11-4290 від 28.07.2005 «Про організаційно-правову форму приватного закладу освіти» і відповідь Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва № 6730 від 12.08.2005 «Про організаційно-правову форму приватного закладу освіти», що надійшли на Вашу адресу, а також відповідні статті Цивільного кодексу України та Закону України «Про вищу освіту» повідомляємо таке.

Порядок створення і діяльності вищих навчальних закладів регулює спеціальний Закон України «Про вищу освіту». Статтею 23 цього закону визначено, що вищий навчальний заклад є юридичною особою, має відокремлене майно, може від свого імені набути майнових і особистих немайнових прав і мати обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді.

У п.7 статті 18 Закону України «Про освіту», що визначає умови створення навчальних закладів, зазначено, що навчальний заклад повинен мати власну назву, в якій обов'язково вказується його тип та організаційно-правова форма.

Назву вищого навчального закладу визначили засновники (МАУП). Типи вищих навчальних закладів встановлює стаття 25 Закону України «Про вищу освіту». Щодо організаційно-правової форми навчального закладу, то вказаний вище закон не містить відповідних положень. Така форма має бути визначена в установчих документах вищого навчального закладу згідно з вимогами закону.

У зв'язку з цим потрібно виходити від того, що навчальний заклад є юридичною особою. Порядок створення і діяльності юридичних осіб, а також їхні організаційно-правові форми визначено у статті 83 Цивільного кодексу України. Зокрема юридичні особи можуть створюватися у формі товариств, установ та в інших формах, встановлених законом. Також зафіксовано, що товариства поділяються на підприємницькі і непідприємницькі. До підприємницьких товариств стаття 84 Цивільного кодексу України зараховує ті товариства, які здійснюють підприємницьку діяльність задля одержання прибутку та наступного його розподілу між учасниками. У цій же статті визначено, що підприємницькі товариства можуть бути створені лише як господарські товариства.

Міжрегіональна Академія управління персоналом підпадає під ознаки підприємницького товариства. Її підприємницька діяльність полягає в наданні платних освітніх послуг. Організаційно-правовою формою цього навчального закладу є акціонерне товариство, що цілком відповідає вимогам чинного законодавства України.

Таким чином, вимога Міністерства освіти і науки України змінити організаційно-правову форму з акціонерного товариства на «приватний вищий навчальний заклад» суперечить чинному законодавству України, оскільки термін «приватний» позначає форму власності, на якій засновано навчальний заклад, а не його організаційно-правову форму.

Отже, всі претензії і вимоги Міністерства освіти України до Вашого навчального закладу безпідставні і юридично не обгрунтовані.

Олег Березюк,
голова Київського юридичного товариства
 
Володимир Січевлюк,
кандидат юридичних наук, доцент
 
Олег Левицький,
адвокат
 
вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com