Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ВІДКРИТИЙ ЛИСТ

викладачів вищих навчальних закладів Тернополя до Президента України, Голови Верховної Ради України, Прем’єр-міністра України, міністра освіти і науки України з приводу становища курсу «Історія України» у вищих навчальних закладах України

У наукових та педагогічних колах ширяться чутки про вилучення з навчальних програм вищих навчальних закладів дисципліни «Історія України». Незважаючи на відсутність офіційних підтверджень цієї версії, у низці вищих навчальних закладів упродовж останніх років стало відчутним самочинне втру-чання в навчальні плани та скорочення годин на вивчення історії України. Таке враження, що певні кола і в Україні, і за її межами не хочуть, щоб украї-нський народ знав правду про своє минуле. Прикри ваючись демагогічними фразами, зокрема про те, що історія України вивчається в середній школі, та спекулюючи положеннями Болонської декларації, вони настійно рекомендують різним державним інституціям і окремим чиновникам вилучити цей предмет з навчальних програм вищої школи.

Окрім історії України, в середній школі вивчаються й інші предмети, знання яких згодом удосконалюються у вищих навчальних закладах. Чому ж поглиблення знань з національної історії викликає такий завзятий спротив? Відтак, маніпулюючи положеннями Болонської декларації, українофоби свідомо ігнорують її національний складник.

З огляду на це, враховуючи сучасний політичний стан України та зважаючи на неоголошену, але добре сплановану й підступну війну проти нашої держави, вияви якої, зокрема, бачимо у недавній газовій кризі, телеекранній пропаганді космополітичної антикультури, аморальності й розпусти, ми, викладачі вищих навчальних закладів Тернополя, чітко усвідомлюємо, що нині у навчально-виховному процесі саме через вивчення історії України повинна широко пропагуватися українська національна та державницька ідея, особливості державотворчих процесів на українських землях. Ми переконані, що духовний вакуум, який нині панує в нашому суспільстві, можна заповнити лише через широке вивчення багатогранної історичної спадщини українського народу. Адже історія України є однією з небагатьох, а може, й єдиною дисципліною у вищих навчальних закладах негуманітарного профілю, яка формує у студентів почуття патріотизму, виховує в них інтерес і повагу до рідної країни, свого народу, допомагає їм зайняти чіткі державницькі позиції.

Викладачі вищих навчальних закладів Тернополя сповнені рішучості зберегти  у  навчальних планах дисципліну «Історія України» як пріоритетну серед гуманітарних пред метів та відвести на її вивчення достатню кількість годин.

Отже, пропонуємо здійснити такі першочергові заходи:

1. На рівні Міністерства освіти і науки України, НАН України провести Всеукраїнську науково-практичну конференцію, присвячену становищу, проблемам і перспективам викладання історії України у вищих навчальних закладах країни, де чітко визначити статус цього навчального предмета.

2. Авторитетній комісії з досвідчених та високо-професійних викладачів історії України вищих навчальних закладів підготувати проект нової програми з історії України для студентів неісторичних спеціальностей та винести його на широке обговорення фахівців.

3. Організувати конкурс на найкращий підручник (посібник) з історії України для студентів вищих навчальних закладів.

4. На сторінках всеукраїнських друкованих та електронних видань, у радіо- і телеефірі провести круглі столи, дискусії на тему «Роль та місце історії України як науки і навчальної дисципліни в сучасному українському державотворенні».

5. Широко практикувати міжрегіональні обміни досвідом роботи та навчально-методичними здобутками викладачів історії України.

6. Верховній Раді України внести доповнення в законодавчі акти про те, що всі державні службовці під час влаштування на роботу повинні обов’язково складати іспити з української мови та історії України.

Микола АЛЕКСІЄВЕЦЬ,
доктор істор. наук,
професор ТНПУ ім. В.Гнатюка,

Микола ТКАЧУК,
доктор філол. наук,
декан філологічного факультету ТНПУ ім. В.Гнатюка

Богдан БУРЯК,
канд. істор. наук,
доцент кафедри історії України ТНПУ ім. В.Гнатюка

Володимир ТОМАХІВ,
доцент кафедри політології ТДЕУ,
канд. політ. наук

Петро ХАРІВ,
доцент, кандидат економ. наук, ТДЕУ

Вікторія РОЖЕЛЮК,
канд. економ. наук,
доцент кафедри обліку і контролінгу в промисловості ТДЕУ та ін.

Всього 40 підписів

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com