Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Студенти вчаться відповідальності

Студентське самоврядування у вищому навчальному закладі — це самостійна громадська діяльність студентів з реалізації функцій управління вищим навчальним закладом, яка здійснюється студентами відповідно до мети й завдань, які стоять перед студентськими колективами, та функціонує задля забезпечення виконання студентами своїх обов’язків, захисту їхніх прав і сприяє гармонійному розвитку особистості студента, формуванню у нього навичок майбутнього організатора, керівника.

Головна мета діяльності органів студентського самоврядування полягає передусім у створенні умов самореалізації молодих людей в інтересах особистості, суспільства і держави. У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються законодавством, рішеннями спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі освіти і науки та відповідного центрального органу виконавчої влади, в підпорядкуванні якого перебуває вищий навчальний заклад, статутом вищого навчального закладу. Рішення органів студентського самоврядування мають дорадчий характер.

Першим нормативно-правовим актом, що передбачив право створювати органи студентського самоврядування у вищих навчальних закладах, був Закон України «Про освіту» від 23 березня 1991 року. 1996 року було прийнято Положення про державний вищий заклад освіти (затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 5 вересня 1996 року), яким визначено мету, завдання, структуру органів студентського самоврядування.

Студентське самоврядування у ВНЗ діє на основі «Положення про студентське самоврядування», яке, згідно із Законом України «Про вищу освіту», ухвалюється вищим органом студентського самоврядування — загальними зборами (конференцією) студентів ВНЗ. Після його ухвалення студентами, воно затверджується вищим колегіальним органом громадського самоврядування ВНЗ.

Завдання Студентської ради Донецького інституту МАУП — захист прав та задоволення інтересів студентів, які навчаються в нашій Академії. Якщо оглядати це завдання більш вузько — воно полягає в забезпеченні самореалізації найактивнішої частини студентства та залученні до активного студентського життя всіх, для кого воно може виявитися цікавим. Крім того, при участі у студентському самоврядуванні проявляються особистісні риси, лідерські якості студентів, виховується характер, удосконалюються ораторські навички і, що найцінніше, з’являється досвід організаторської роботи. Отож спектр завдань студентського самоврядування досить широкий і завдання студентських лідерів зараз полягає в правильному виборі напряму діяльності та реальному забезпеченні результативності.

Призначення Студентської ради МАУП — організовувати роботу проектів, які можуть зацікавити студентів, оперативно реагувати на події в навчальному закладі, діяти в інтересах тих, хто обирав студентську раду. Представники ради завжди беруть активну участь у роботі страйкових комітетів, коли з’являється загроза порушення прав наших студентів, захищають згадані права у судових засіданнях. Крім того, призначення студради — сприяти у вирішенні спірних питань і насамперед забезпечувати конструктивну співпрацю між адміністрацією навчального закладу та студентами. Тим не менше, значення студради не зводиться до посередницьких функцій, оскільки існують спільні проекти, власні проекти студради, координаційні завдання. Що ж до того, чи виконує рада сьогодні свою роль, про це краще запитати студентів, які не є членами ради. Якщо вони відчувають на собі нашу діяльність, якісь позитивні її аспекти, або хоча б проінформовані про таку діяльність, можна говорити, що якусь то роль орган студентського самоврядування відіграє. Якщо ж пересічний студент нічого не знає про студентське самоврядування, що, на жаль, буває сьогодні в багатьох навчальних закладах України, то, відповідно, і роль такого самоврядування зводиться максимум до тренування певних якостей та вмінь його учасників.

ЗАХОДИ

У межах студентського самоврядування проводяться урочисті заходи до кожної визначної події. Наприклад, традиційно на початку року відзначається День знань, до якого залучаються не тільки студенти старших курсів, а й першокурсники.

Наступна традиційна подія — День визволення Донбасу. Цього року студенти Донецького інституту МАУП брали участь у проведенні урочистого мітингу на меморіальному комплексі «Савур-Могила». Студентське самоврядування залучало до цього заходу студентів молодших курсів.

У цьому навчальному році в приміщенні нового корпусу інституту відбулося відкриття музею нашого земляка, видатного українського поета Василя Стуса. Силами студентського самоврядування проводяться інші культурно-масові та спортивні заходи. До дня Святого Миколая студентська Президія провела соціальну акцію «Твори добро». Студентське самоврядування тісно співпрацює з Донецькою філею «Червоного Хреста», спільно проводить семінари та тренінги з пропаганди здорового способу життя у молоді.

Президент студентського самоврядування Юлія Титова, яка є членом вченої ради Донецького інституту МАУП, щотижня проводить старостати, засідання студентської ради самоврядування, на які запрошуються представники адміністрації вищого навчального закладу.

Студентське самоврядування активно здійснює наукову роботу. На базі ДІ МАУП організовує студентські конференції, в яких беруть участь не тільки студенти Донецького інституту МАУП , а й студенти інших ВНЗ України. Зараз триває підготовка до наступної студентської конференції між вищими наівчальними закладами — «Студентське самоврядування в контексті Болонського процесу», яка відбудеться 14 травня 2008 року. Мета конференції: підготувати в особі студентів рівноправних партнерів, творців власної професії та творців європейського культурного простору.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com