Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Молоді вчені гуртуються

Проблеми студентського самоврядування в контексті Болонського процесу

14 травня у Донецькому інституті МАУП відбулася наукова конференція молодих вчених і студентів 12 національних, державних та недержавних вищих навчальних закладів Донецького та інших регіонів України і одного зарубіжного закладу вищої освіти. У роботі конференції взяли участь понад 80 студентів та науковців чотирьох національних, трьох державних, чотирьох недержавних та одного зарубіжного закладу освіти, 3 професори, 11 кандидатів наук і доцентів, 6 старших викладачів, а також випускні класи Донецького ліцею №71 імені Батули (понад 50 чоловік).

У рамках окремих напрямів і секцій конференції було розглянуто: нормативно-правову базу студентського самоврядування, основні проблеми, форми та методи її діяльності, особливості функціонування міжнародних та вітчизняних студентських організацій, аксіологічні аспекти студентського життя, пропозиції з вдосконалення та підвищення ефективності діяльності громадської організації в контексті Болонського процесу.

Конференція відзначила, що реформа вищої школи, демократизація суспільних відносин суттєво розширили зміст діяльності студентського самоврядування, дали змогу більш масово залучати соціально-активну молодь до управління студентським життям у вищих закладах освіти, що є певною ознакою розвитку демократизації. Надання юнакам і дівчатам самостійності, підвищення їхньої відповідальності за якість навчання і виховання, формування духовної культури сприяє зростанню соціальної активності, ініціативи, розвиває організаторські й уп­равлінські навички, які вкрай необхідні у подальшій роботі в якісно нових умовах трансформації суспільства, переходу до ринкової економіки. Як наголошується в «Національній доктрині розвитку освіти України в XXI столітті», держава сприяє становленню демократичної системи навчання і виховання, налагодженню зв’язків між освітою і суспільством, посиленню органів громадського самоврядування.

За підсумками роботи проведеної міжвузівської наукової конференції молодих вчених і студентів «Студентське самоврядування в контексті Болонського процесу» було прийнято рекомендації, які запроваджуватимуться у навчально-виховний комплекс вищої школи. Серед найвагоміших рекомендацій, спрямованих на підвищення діяльності студентського самоврядування в контексті Болонського процесу, слід зазначити такі:

1.         Для забезпечення духовного, морально-етичного і правового розвитку студентського самоврядування розглянути можливість створення у вищих закладах освіти рад з духовного, морального та правового виховання, які б тісно взаємодіяли та координували суб’єкти навчання.

2.         Для підготовки високопрофесійних, конкурентоспроможних, компетентних фахівців нового покоління та студентського самоврядування використовувати інноваційний підхід до проектування освітньо-управлінських технологій. Передбачити створення та дію системи стажування лідерів студентського самоврядування і працівників у молодіжних організаціях, структурах державних адміністрацій, муніципального управління, законодавчої влади. Здійснювати у рамках різних проектів та грантів залучення молоді і громадських організацій до формування і реалізації принципів державної молодіжної політики і студентського самоврядування.

3.         Сприяти співпраці між радами студентського самоврядування національних, державних і приватних вищих навчальних закладів, здійсненню спільних проектів та розвитку молодіжних обмінів у всіх сферах соціальної політики. Для адаптації та використання позитивного зарубіжного досвіду цивілізованих країн розробити спільні договори і програми, що сприяють підвищенню активності молоді, залученню її до державної діяльності, роботи муніципальних структур, місцевого самоврядування, законотворчої діяльності, забезпеченню ефективного інформаційного обміну між українською молоддю та молоддю зарубіжних країн.

4.         Здійснити перебудову студентської життєдіяльності на засадах дієвого самоврядування в академічних групах через розстановку акцентів у взаєминах викладача зі студентами, перетворення студентської групи на справжній колектив.

5.         Для подальшого розвитку студентського самоврядування, удосконалення навчально-виховного процесу у вищому навчальному закладі розробити низку заходів щодо морального та матеріального заохочення студентів.

Учасники конференції впевнені: студентська еліти докладе всіх зусиль для розробки рекомендацій з підвищення ефективності студентського самоврядування в контексті Болонського процесу. В цьому зв’язку було висловлено побажання щодо проведення ІІ Науково-практичної конференції у більш розширеному форматі із залученням найактивнішої студентської молоді України.

С.Смерічевська,
голова Оргкомітету конференції, директор ДІ МАУП,
кандидат економічних наук

Ю.Тітова,
президент студентського самоврядування ДІ МАУП

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com