Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Форум представників козацтва та національно-патріотичних сил Східного регіону України

Луганський інститут Міжрегіональної Академії персоналом продовжує свою роботу в напрямі відродження кращих традицій Українського козацтва та українських національних традицій, саме тому 22 травня 2008 року у приміщенні Луганського краєзнавчого музею відбувся Форум представників козацтва та національно-патріотичних сил Східного регіону України на тему: «Місце та роль освітян у відродженні кращих традицій українського козацтва» під керівництвом директора Луганського інституту МАУП, командувача Східного регіону України, генерал-полковника козацтва Матвієнка Олега Ігоровича.

Мета Форуму полягала в пропаганді ідеї відродження традицій українського народу на прикладі українського козацтва Східного регіону України.

На Форумі були присутні директори та вчителі 32 шкіл міста, керівники інститутів, філій МАУП, заступники з національно-патріотичного виховання, представники козацтва та національно-патріотичних сил.

Було розглянуто такі питання:

1. Впровадження в життя Указів Президента України, Гетьмана українського козацтва В. Ющенка:

а) про відзначення у 2008 році 360-ої річниці подій, пов’язаних з початком  Національно-визвольної війни українського народу середини XVII століття;

б) про відзначення 300-річчя подій, пов’язаних з військово-політичним виступом гетьмана України Івана Мазепи та укладенням українсько-шведського союзу;

в) про відзначення 350-річчя перемоги війська під проводом гетьмана України Івана Виговського у Конотопській битві;

г) про відзначення 295-ої річниці та підготовку заходів до 300-ої річниці прийняття Конституції гетьмана Пилипа Орлика.

2. Взаємодія шкільних, позашкільних та вищих навчальних заходів з питання національно-патріотичного виховання.

Відкрив Форум з доповіддю на тему: «Впровадження в життя Указів Президента України, Гетьмана українського козацтва В. Ющенка, прийнятих на ІІ Великій всеукраїнській козацькій раді 17 березня 2008 року у Києві» Олег Ігорович Матвієнко — директор Луганського інституту МАУП, доктор філософії, професор МКА, генерал-полковник козацтва.

Він сказав: «…Відродження Українського козацтва стало невід’ємним чинником проголошення незалежної України. Ці роки становлення були непростими як для всієї нашої держави, так і для козацтва зокрема. Козацьким рухом сьогодні охоплена вся територія України, свідченням чого є наявність козацьких організацій в усіх областях і майже в кожному районі. На відміну від попередніх Президентів України, Президент України В.А. Ющенко послідовно підтримує козацький рух в Україні. Він є головою Ради українського козацтва, створеної за Указом Президента України від 4 червня 2005 року № 916/2005 як консультативно-дорадчий орган при Президентові України. Головною метою діяльності Ради Українського козацтва є:

- забезпечення реалізації потенціалу козацької ідеї для консолідації українського суспільства;

- залучення козацьких громадських організацій до охорони культурної спадщини, фізкультурно-спортивної роботи та військово-патріотичного виховання молоді.

Затвердження Державної програми розвитку Українського козацтва дало б змогу в повному обсязі реалізувати потенціал козацької ідеї для консолідації українського суспільства, охорони культурної спадщини, проведення фізкультурно-спортивної роботи та у військово-патріотичному вихованні молоді на кращих традиціях українського козацтва. Радою Українського козацтва відпрацьовано проекти Концепції розвитку козацького руху в Україні, Державної програми розвитку Українського козацтва на 2008 — 2010 роки та Закону України «Про Українське козацтво».

Перед нами стоять реальні завдання, які потрібно впроваджувати в життя. Як керівник вищого навчального закладу, як командувач Східного округу Козацької територіальної оборони України, як заступник голови Козацької ради при голові Луганської облдержадміністрації, я впевнений: ми досягнемо успіхів. Прикладом може служити наша з вами робота, робота Луганського інституту Міжрегіональної Академії управління персоналом, який став центром відродження Українського козацтва на Луганщині».

Далі виступила Людмила Іванівна Семич, заступник директора з безпеки та національно-патріотичного виховання Луганського інституту МАУП, начальник штабу КТО, полковник козацтва, з доповіддю на тему: «Луганський інститут МАУП як центр відродження кращих традицій українського народу на прикладі розвитку українського козацтва». Вона наголосила: «На сучасному етапі розвитку України перед освітянами постала проблема формування Людини, української за духом, справжнього представника національної еліти, провідника національної ідеї. Для формування такої людини необхідно створити безперервну систему національного виховання, базовану на кращих надбаннях української культури. Звичайно, у процесі виховання справді свідомого провідника національної ідеї, громадянина власної держави, спроможного забезпечити її історичний поступ, особливого значення набуває вища школа. Представляючи Луганський інститут Міжрегіональної Академії управління персоналом, хочеться звернути увагу всіх присутніх на той факт, що Донбас взагалі і Луганщина зокрема — складний регіон щодо питань впровадження українознавства в цілому, оскільки на цій території дивуть різні народи, тут суміш культур та світоглядів. В основу системи виховання студентів Академії покладено національну ідею, яка відіграє роль об’єднуючого, консолідуючого фактору в суспільному розвитку. Саме таке виховання забезпечить формування відповідної життєвої позиції людини, тому система виховної роботи спрямована на формування громадянської свідомості та українського менталітету. Загалом в основу навчально-виховного процесу Луганського інституту покладено ідею формування гармонійно розвиненої, національно-свідомої та соціально-активної особистості, яку ми вже бачимо у своїх випускниках. Навчаючись у нашому закладі, молоде покоління набуває соціального досвіду, прилучається до духовних надбань українського народу, досягає високого рівня мовної культури. Це і є вихідною основою при побудові всієї системи навчально-виховного процесу в нашому закладі. На базі Луганського інституту МАУП створено громадські об’єднання «Воля козацтва Луганщини» та «Українська громада», що тісно співпрацюють з представниками українського козацтва та культурно-просвітницькими центрами. До роботи в об’єднаннях активно залучається студентство. Також провадиться культурно-просвітницька робота у школах міста та області, укладаються угоди про співробітництво в галузі відродження національних традицій. Підгрунтям для праці та творчих здобутків на ниві патріотичного виховання є героїчна історія нашого краю і кращі традиції культури та мистецтва. На базі Луганського інституту МАУП створено «Український Народний університет», у якому всі охочі можуть прослухати курс лекцій з народознавства, культурології, історії України та нашого краю. На наш погляд, робота у такому напрямі сприяє пробудженню патріотизму та громадянської свідомості серед усіх верств населення».

У зв’язку із закінченням 2007/2008 навчального року, студентам, які пройшли курс теоретичної та практичної військово-козацької підготовки, урочисто вручили універсали про присвоєння козацьких звань: підхорунжий, хорунжий та підосавул

Продовжив Форум з доповіддю на тему «Взаємодія шкіл, позашкільних та вищих навчальних закладів з питань національно-патріотичного виховання» Юрій Васильович Принь — директор ЛНВК школи-гімназії №59, голова міської організації ВУТ «Просвіта», підполковник козацтва. Він доповів, що Луганський інститут МАУП та школа-гімназія №59 вже довго співпрацюють у напрямі відродження козацтва. Запропонував продовжувати роботу та залучати до неї всі навчальні заклади Луганщини.

Важливою промовою була доповідь на тему «Створення методичного центру з питань розвитку козацтва на базі Луганського інституту МАУП» Ірини Сергіївни Рудакової — керівника творчої групи з підтримки та розвитку Українського козацтва Луганського інституту МАУП, осавула козацтва.

Також було зачитано лист — звернення учасників Форуму, представників козацтва та національно-патріотичних сил Східного регіону України до Голови облдержадміністрації, співголови Ради козацьких товариств при голові облдержадміністрації Олександра Миколайовича Антипова. Зміст листа полягав у пропозиції на базі Луганського інституту МАУП створити методичний центр з питань розвитку козацтва. Керівником центру призначити директора Луганського інституту МАУП, заступника голови Ради козацьких товариств при голові Луганської обласної державної адміністрації, командувача східного регіону, генерал-полковника козацтва Олега Ігоровича Матвієнка.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com