Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Допомагати людям

В житті кожної людини виникає проблема бути почутим, отримати кваліфіковану пораду у складній життєвій ситуації. Сьогодні особливо актуальною є потреба в наданні психологічної допомоги задля вирішення гострих життєвих проблем, сприянні самоактуалізації та розкритті особистісного потенціалу людини.

Міжрегіональній Академії управління персоналом готує фахівців з найбільш потрібних у суспільстві професій. Серед широкого спектру спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в Академії, особливе місце належить соціальним наукам Серед них психологія, зокрема медична психологія.

Як наука медична психологія розвивається на стику психології  й медицини і використовує досягнення психологічної науки в діагностиці, лікуванні і профілактиці захворювань, соціально-трудової реабілітації хворих. Увага  медичної психології зосереджена на наданні спеціалізованої допомоги практично здоровим людям з метою попередження нервово-психічних і психосоматичних захворювань, а також послаблення гострих психотравматичних реакцій. Ще Сократ говорив: «Як не можна лікувати очі, не думаючи про голову, або лікувати голову, не думаючи про весь організм, — так не можна лікувати тіло, не лікуючи душу».

Психологічна допомога в медичній практиці полягає в клініко-психологічному дослідженні й оцінці стану пацієнта, аналізі психологічних і психосоматичних аспектів хвороби та психологічній допомозі із застосуванням сучасних аспектів психотерапії, психопрофілактики, психогігієни.

Де може працювати  медичний психолог:

— у закладах охорони здоров’я та соціального забезпечення, проводити консультативну та діагностичну роботу у клініках із соматичних та психічних захворювань, у консультативних центрах здоров’я, реабілітаційних центрах, соціально-психологічних службах (служба сім’ї,  телефон довіри тощо);

— проводити профорієнтаційну роботу (здійснювати  професійний добір, профадаптацію, профнавчання, соціально-психологічне вивчення трудових колективів, дослідження причин плинності кадрів, травматизму, консультування тощо);

— викладати психологію в середніх та вищих навчальних закладах, виконувати функції психолога-вихователя та психолога-консультанта в середніх спеціальних школах та дошкільних закладах, виконувати обов’язки старшого лаборанта в психологічних лабораторіях ВНЗ та науково-дослідних закладів, методиста-лаборанта на відповідних кафедрах, освітніх, виховних та трудовиправних закладах;

— працювати у сфері уп­равління, обслуговування, підприємництва, органах місцевої влади, в якості психолога-консультанта, менеджера соціально-психологічної служби.

Які ж функції виконує медичний психолог?

— дослідженнями індивідуальних якостей клієнтів, визначенням  впливу умов лікування на психіку і поведінку клієнтів, аналізом процесів лікування  й психологічного стану людини під час лікування й реабілітації, психодіагностикою при різних соматичних і психічних захворюваннях;

— підготовкою рекомендацій і пропозицій щодо впровадження результатів медико-психологічних  досліджень у практику медичних закладів, визначенням впливу середовища на нервово-психічне здоров’я клієнтів, здійсненням заходів клінічної та соціальної адаптації клієнтів;

— встановленням раціональних режимів праці та відпочинку медичних працівників, покращенням соціально-психологічного клімату, умов праці у клініках і лікарнях, контролем їх виконання, наданням рекомендацій щодо умов оптимального використання особистих трудових можливостей досліджуваних з урахуванням перспектив розвитку професійних здібностей; проведенням трудової адаптації медичних працівників;

— консультуванням керівників і спеціалістів з соціально-психологічних проблем управління і організації професійної діяльності;

— забезпеченням проведення досліджень у галузі  психології, підготовкою науково обґрунтованих пропозицій, спрямованих на підвищення ефективності лікування і реабілітації, проведенням наукової і педагогічної роботи в галузі психології;

— вивченням та узагальнення досягнень вітчизняної і зарубіжної теорії і практики в галузі психології, соціології і медичної психології;

— проведенням професійного відбору, професійної орієнтації призовників і військово-психологічної експертизи;

— проведенням судово-психологічних експертиз; судових психолого-психіатричних експертиз, психологічного слідчого експерименту.

У рамках підготовки в Академії медичні психологи опановують повний курс загальних психологічних дисциплін, зокрема загальну психологію, вікову та педагогічну психологію, психологічне консультування, основи психотерапії, а також психофізіологію та патопсихологію, клінічну та судову психологію, основи психоаналізу, загальну і кримінальну сексологію, суіцидологію та нейропсихологію.

Особливості організації навчального процесу в Академії — висококваліфікований викладацький склад, що є запорукою гідного професійного рівня та успішності випускників на ринку праці.

Викладачі Академії допомагають кожному студентові розкрити свої здібності, зрозуміти свої прагнення і знайти себе у професії.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com