Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

З досвіду підготовки докторів філософії МАУП

Останнім часом в Україні точаться гострі дискусії довкола проблеми атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації. Зокрема, пропонується скасувати дворівневу систему наукових ступенів та запровадити їх науково-громадську атестацію, що є однією з основних вимог Болонської конвенції, до якої 2005 року приєдналася й Україна. Відповідно до цієї конвенції вищим і єдиним науковим ступенем у системі атестації кадрів вищої кваліфікації має стати ступінь доктора філософії (Doctor of Philosophy, або PhD). Цей науковий ступінь є аналогом наукового ступеня кандидата наук, запровадженого свого часу в Радянському Союзі.

За словами міністра освіти і науки України С.Ніколаєнка, який брав участь у конференції міністрів освіти європейських країн, що відбулася у Лондоні (травень 2007 р.), в Україні найближчим часом будуть скасовані наукові ступені кандидата та доктора наук. Для тих, хто має ці ступені, їх буде збережено, але з 2008 року молоді науковці та інші здобувачі наукових ступенів після захисту дисертацій отримають ступінь доктора філософії в певній галузі знань.

Однак система присудження наукових ступенів доктора філософії, про впровадження якої йдеться у заяві міністра освіти і науки України, не є чимось новим, оригінальним в Україні, оскільки найбільший недержавний ВНЗ Україні — Міжрегіональна Академія управління персоналом — втілює її у практику вже 11 років поспіль відповідно до договору про співпрацю між Міжнародною Кадровою Академією (МКА), Міжрегіональною Академією управління персоналом (МАУП) та Міжнародним Відкритим Університетом (США), укладеного у листопаді 1996 року. Саме тоді було створено спільну заочну докторантуру, головною метою якої стала підготовка високопрофесійних наукових і науково-педагогічних кадрів — докторів філософії у галузях менеджменту, економіки, політології, соціології, права, освіти, психології, державного управління. За роки існування докторантури пройшли підготовку й успішно захистили дисертації за цією системою понад 600 докторантів, отримавши науковий ступінь доктора філософії в різних галузях знань. Характерно, що серед докторів філософії з року в рік зростає кількість іноземних громадян, переважно з країн Близького Сходу, Балканського регіону, Польщі, В’єтнаму тощо. У зв’язку з тим, що нині постало питання підготовки нової генерації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, сучасної керівної та бізнесової еліти, працівників правоохоронних органів та ін., про що свідчить зростання, особливо впродовж останніх двох років, зацікавленості МАУП у підготовці за міжнародними стандартами державних службовців вищого рангу (19 осіб), бізнесменів, директорів підприємств (20 осіб), представників органів юстиції, суддів ( 9 осіб).

 Запроваджена в МАУП система громадсько-наукової атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації вже дала свої результати. Так, за 2005 — 2007 рр. захистили дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії в галузі права, економіки, освіти, психології, політології 35 викладачів Академії, які працюють не тільки в київських структурних підрозділах, а й у регіонах України, Польщі та Росії.

Окремо слід зазначити, що серед докторів філософії значно зросло питоме число молоді, яка одразу після закінчення ВНЗ вступила до докторантури, а також викладачів, науковців, до того ж не тільки з МАУП, а й з інших навчальних державних та недержавних закладів освіти.

Оскільки покладатися на державну, ВАКівську систему атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що залишилася нам у спадок ще зі сталінських часів, дуже проблематично через її консерватизм, заангажованість, корумпованість та надмірну бюрократизацію, МАУП запровадила Програму підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації через систему підготовки докторів філософії в спільній заочній докторантурі. Запроваджена в МАУП система науково-громадської атестації наукових та науково-педагогічних кадрів є справжньою альтернативою Вищій атестаційній комісії (ВАК) — органу, що керує процесами підготовки й захисту кандидатських та докторських дисертацій із занадто жорстким наглядом та дрібною опікою підпорядкованих йому дисертаційних рад, а також незрозумілого для наукового загалу, переважно суб’єктивних принципів визначення переліку фахових видань, публікації в яких можуть зараховуватися під час розгляду дисертацій.

Система підготовки науково-педагогічних кадрів знайшла підтримку в зарубіжних країнах. Зокрема, вищі навчальні заклади — і державні, і засновані на інших формах власності — з Азербайджану, Білорусі, Молдови, Польщі вийшли з конкретними пропозиціями щодо подальшого розширення співробітництва в підготовці докторів філософії в їхніх країнах за міжнародними програмами і планами, запропонованими в докторантурі МАУП.

У цьому контексті слід відзначити діяльність Лодзинського навчально-консультаційного центру відкритої освіти. Тільки за перше півріччя поточного року тут захистилися троє його співробітників, зокрема директор Центру Ізабелла Балінська, яка за результатами публічного захисту на Спеціалізованій вченій раді із соціально-політичних наук здобула науковий ступінь доктора філософії в галузі соціології.

Докторантура МАУП за весь час свого існування постійно розширювала плідне наукове співробітництво у сфері підготовки докторів філософії із зарубіжними партнерами. Так, з 1997 р. діє Договір про співробітництво з Інститутом економіки, управління і права (Казань, Росія). Завдяки цьому Договору в Казані відкрито філію Спільної заочної докторантури МКА, МАУП, МВУ. На базі Казанської філії пройшли підготовку й отримали науковий ступінь доктора філософії 70 здобувачів та докторів наук — 20 осіб. Аналогічне співробітництво у сфері підготовки докторів філософії з 1998 року встановлено з Академією наук соціальних технологій та місцевого самоуправління (Москва, Росія).

 У зростанні авторитету та наукового іміджу МАУП в Україні значну роль відіграє Спеціалізована вчена рада МАУП із захисту дисертацій. Це є суттєвим кроком у становленні на українському освітянському просторі науково-громадської атестації наукових та науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації, що є основною вимогою Болонського процесу.

Структурно Спільна спе­ціалізована вчена рада складається з шести рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії у галузях: «економічні науки і менеджмент», «психологія та освіта», «соціально-політичні науки», «юридичні науки», «історико-гуманітарні науки», «менеджмент та економіка охорони здоров’я» та Спеціалізованої ради із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук. У складі Рад налічується 80 науковців, з них — 43 доктори наук та 37 кандидатів наук. Очолює Спільну спеціалізовану вчену раду МАУП М.Головатий, ректор Академії, доктор політичних наук, професор, заслужений працівник освіти України.

Найпопулярнішими спеціальностями, за якими відбувається захист дисертацій, є економіка, право, психологія, політологія, соціологія. Враховуючи зростаючий попит на спеціальність «менеджмент та економіка охорони здоров’я» з боку випускників МАУП, які закінчили навчання за спеціалізацією «фармацевтичний менеджмент», з травня 2007 р. в Академії започатковано підготовку докторів філософії за цим напрямом.

Таким чином, один з найкращих передових українських ВНЗ нагромадив значний досвід з науково-громадської атестації наукових і науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації за міжнародними стандартами, який потребує вивчення, узагальнення й впровадження в практику підготовки висококваліфікованих фахівців, науковців, освітян у нашій державі.

А.Білоус,
директор Департаменту підготовки
наукових кадрів МАУП

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com