Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Наш пріоритет — національна освіта

Днями відбулося засідання Президії Конфедерації недержавних вищих закладів освіти України. Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України завжди займала однозначну і принципову позицію консолідації громадськості вищих навчальних закладів щодо численних порушень «Закону про вищу освіту», зловживань та корупції, й водночас гуртувала в діяльності, спрямованій на високу якість та авторитет вищої освіти України

Конфедерація недержавних вищих закладів освіти України, до якої входять близько 30 вищих навчальних закладів майже з усіх регіонів нашої держави, впродовж восьми років існування була і є громадською, неприбутковою, демократичною організацією, головне завдання якої – максимальне залучення широкого освітнього загалу України до вдосконалення усієї системи освіти, особливо вищої, відповідно до процесів становлення громадянського суспільства та інтеграції української освіти у світовий, європейський освітній простір. Вона не займалася і не займається будь-якою комерційною, підприємницькою діяльністю, функціонує виключно на внески членів Конфедерації, тобто на громадських засадах.

Слід об’єктивно визнати: не всі проблеми Конфедерації щодо її статутних завдань вирішуються сповна й успішно, зокрема останнім часом. Так, потрібно проявити більше ініціативи і дієвості у вирішенні питання вдосконалення правової бази освіти, захисту прав викладачів і студентів, впровадження нових навчальних технологій, поширення передового досвіду освітньої діяльності тощо, хоча виконавча дирекція останнім часом значно збільшила обсяг роботи з підвищення якості освіти, методичного озброєння вищих навчальних закладів, пропаганди передового досвіду підготовки фахівців. Конфедерація має достатньо досвідчених організаторів освіти, щоб працювати результативніше не лише в інтересах ВНЗ приватної форми власності, а й на благо всієї системи освіти та держави України загалом.

Підтвердженням цьому є багато зі зробленого Конференцією лише впродовж 2006–2007 рр. Так завдяки роботі правління Конфедерації десятки викладачів, керівників, співробітників вищих навчальних закладів, насамперед недержавної форми власності, брали участь у різних міжвузівських, міжнародних конференціях, зустрічах, презентаціях, особливо в проектах Міжрегіональної Академії управління персоналом – найбільшому недержавному ВНЗ, провідному навчальному закладу в Конфедерації.

Звісно, чільне місце в діяльності Конфедерації займали питання нормативно-правової бази освіти загалом, яка в Україні не відповідає динаміці розвитку освіти. То ж природно, що члени Конфедерації, Правління, виконавча дирекція напрацювали та передали до Верховної Ради України, Адміністрації Президента України, Кабінету Міністрів України конкретні пропозиції з вдосконалення правової бази освіти, захисту прав викладачів і студентів, поширення передового досвіду освітньої діяльності. Ця робота здійснювалася і впродовж 2006/2007 навчального року в різних формах, включаючи виступи членів Президії Конфедерації на радіо, телебаченні, в інших засобах масової інформації.

Конфедерація в останньому (2006/2007) навчальному році посилила свою діяльність щодо організаційно-правового, соціального захисту недержавної освіти в цілому. Це стосувалося необгрунтованих вимог МОН України щодо зміни організаційно-статутних засад приватних вищих навчальних закладів (їхніх статутів), неврегульованості питань пенсійного і соціального захисту викладачів і студентів, певних труднощів у ліцензуванні спеціальностей і акредитацій ВНЗ недержавної форми власності. З цього приводу Правління Конференції офіційно звернулося до Президента, уряду України, високопосадовців держави, навіть до міжнародної спіль­ноти, зокрема ЮНЕСКО.

Чільне місце в діяльності Конфедерації посідають питання науково-методичної роботи, збагачення громадськості ВНЗ досвідом реформування не лише наукової, освітньої сфер, а й соціальної. Тому Конфедерація є активним співучасником підготовки і проведення численних і помітних наукових зібрань.

Пропозиції і матеріали по завершенні цих та інших заходів передано до Міністерства освіти і науки України, Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти, до інших офіційних інстанцій. Треба, однак, об’єктивно визнати, що не було належної реакції на багато пропозицій цих державних структур.

Принципового значення для діяльності Конфедерації набув захист прав, честі і гідності окремих ВНЗ, їхніх працівників, особливо освітніх установ недержавної форми власності. Нагадаємо, зокрема: Міжрегіональна Академія управління персоналом, яка є не тільки членом, а й фактично засновником Конфедерації, подала позов про визнання неправомірними вимоги МОН України щодо зміни організаційно-правової форми і відмови у ліцензуванні й акредитації спеціальностей та відокремлених структурних підрозділів.

Конфедерація максимально допомагає ВНЗ в акредитації і ліцензуванні, поліпшенні матеріальної бази, підвищенні рівня наукової, методичної, організаційної роботи, надає юридично-консультаційні послуги, активно підтримує найкращих організаторів освіти, викладачів, студентів, заохочує їх.

Виконавча дирекція Конфедерації недержавних вищих навчальних закладів освіти України своєчасно, як наголошувалося, виявила свою стурбованість ситуацією навколо недержавної системи освіти в Україні, зокрема через засоби масової інформації. Вона стоїть на сторожі інтересів і захисту приватних вищих навчальних закладів від окремих урядовців, що намагаються дискредитувати недержавну систему освіти в Україні загалом. Нині така стурбованість не зникла, а відтак для заспокоєння немає підстав. Маємо подвоїти зусилля у боротьбі з антидержавними діями окремих псевдоосвітян, дбати про справді демократичні, правові засади подальшого розвитку української освіти.

Правління Конфедерації, її члени, колективи вищих навчальних закладів покликані не тільки розвивати і вдосконалювати всю систему освіти України, відповідно до потреб сучасності, а й стояти на сторожі захисту системи освіти в нашій країні, що базується на інших формах власності, як це було в час президентських виборів 2004 року і парламентських виборів 2006 р. Правління Конфедерації завжди усвідомлювало, що недержавна система освіти визначена конституційно, законодавчо. Вона є невід’ємним складником освіти України загалом. Будь-які спроби ліквідувати її або применшити соціальну вагу, роль і місце в державі незаконні і можуть розцінюватися не інакше як політичний популізм, намагання догодити кланово-корпоративним інтересам окремої групи людей чи навіть окремих політиків, державних діячів. На жаль, така ситуація в Україні характерна, і поки що мало піддається вирішенню.

Обстоюючи ці позиції, Президія Конфедерації сподівається на подальше розуміння і підтримку своєї позиції, яку максимально узгоджувала і схвалювала більшість членів Конфедерації.

Влас. інформ.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com