Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Передвиборна програма
Української Консервативної партії
«Бог і Україна понад усе!»

ПРЕАМБУЛА

Українська Консервативна партія йде на вибори, аби гідно представити права титульної державотворчої нації – української. Наша мета – Українська Україна.

Стрижнем виборчої програми Української Консервативної партії є реалізація української національної ідеї. Ми розуміємо її як здійснення права українського народу на створення соціального ладу, який гармонізував би інтереси індивідууму та соціальних груп на принципах політичної і культурної спадщини титульної нації у всіх сферах діяльності суспільства.

Українська держава є необхідною умовою та інструментом захисту національних інтересів українців. Тільки сильна соборна національна держава здатна захистити життєвий простір  нації, забезпечити демократичний лад, високий рівень життя. Українська держава зобов`язана дбати про відродження й розвиток  української нації!

1. Духовний розвиток

Ми виступаємо за:

 • впровадження в суспільне життя морально-правових засад, заснованих на традиційних духовних цінностях української титульної нації;
 • повноцінне функціонування української мови, яка є духовним стрижнем розвитку титульної нації;
 • об’єднання Українських Православних Церков у єдину помісну церкву (на засадах самоврядування) на чолі з українським Патріархом. Водночас ми по-братерськи ставимося до всіх інших християн, а також до носіїв прадавньої української релігії;
 • впорядкування національного інформаційного простору; очищення ЗМІ від пропаганди насильства, порнографії, чужих звичаїв і моралі;
 • надання режиму найбільшого сприяння українському книговидавництву та кінематографу;
 • всебічного відродження українського козацтва за державної підтримки;
 • законодавчу заборону тоталітарних і невластивих українській традиції лож, сект, орденів і парамілітарних утворень.

Ми виступаємо проти:

 • бездуховності у будь-яких формах;
 • запровадження другої державної мови;
 • засилля іншомовних друкованих видань;
 • варварського знищення природно-культурних цінностей українського народу.

2. Державно-політична система

Ми виступаємо за:

 • те, щоб всі гілки і рівні державної влади очолювали представники титульної української нації (не менш як 80%) з одночасним пропорційним залученням представників національних меншин;
 • унітарну модель держави;
 • законодавче визнання українців корінною нацією та затвердження довгострокової Програми захисту українців від вимирання;
 • впровадження в Україні традиційної правової моделі влади – Гетьманської держави, яка є формою української національної демократії (природною етнократією). Гетьман України має бути етнічним українцем і повністю відповідальним за роботу всіх виконавчих структур. Він особисто відповідає за стан справ у всій державі свободою, життям і власним майном;
 • створення дієвої системи місцевого самоврядування. У сфері управління центральних органів влади необхідно залишити тільки головні питання: національна культура, оборона, внутрішня і зовнішня політика, фінанси, транспорт, зв’язок, енергетика, екологія та ін.
 • перехід до нового адміністративного устрою за схемою “центр – округ – населений пункт”. Сформувати приблизно 100 органічних округів (полків) з великими можливостями самоврядування з врахуванням історичного територіального розподілу України;
 • відновлення графи «національність» у паспортах українських громадян і за скасування індивідуального ідентифікаційного коду.
 • скорочення кількості депутатів у Верховній Раді, аби забезпечити пропорційність депутатів усіх рівнів відповідно до кількості населення тієї чи іншої національності;
 • визнання на законодавчому рівні народження і виховання дітей найважчою  працею з відповідним матеріальним і пенсійним забезпеченням;
 • визнання на міжнародному рівні українських голодоморів ХХ ст. умисним геноцидом української нації та відшкодування понесених втрат;
 • визнання державою всіх політичних і збройних формувань борців за волю України ХХ ст.;
 • виборність суддів територіальними громадами і запровадження суду присяжних.

Ми виступаємо проти:

 • запровадження поняття «політична нація», за яким приховано відсутність провідної ролі в державі титульної нації, її культури, традицій та ін.;
 • подвійного громадянства;
 • чужинського засилля у владі, бізнесі та ЗМІ.

3. Соціально-економічна політика

Ми виступаємо за:

 • економічну і фінансову політику, яка грунтується на захисті національного капіталу;
 • законодавчу заборону видачі грошей під лихварський процент; надання гривні статусу єдиного засобу платежів на території України.
 • ліквідацію будь-якого наддержавного управління нашою країною;
 • створення ефективної національної банківської системи, повернення населенню всіх заощаджень в Ощадбанку;
 • обов’язкову оплату експортних операцій у національній валюті.
 • верховенство права та рівність усіх перед законом;
 • розвиток українського кооперативного руху на основі українського національного солідаризму;
 • сприяння вітчизняним виробникам, державну підтримку підприємствам аграрного сектору, створення селянського банку;
 • реформу податкової системи, сприяння надходженню інвестицій, розширення ринку для українських товаровиробників;
 • розвиток державних програм кредитування для започаткування малого бізнесу та програм державної підтримки середнього класу;
 • право власності на землю і надра належить тільки титульній нації;
 • встановлення розмірів пенсій залежно від особистого трудового стажу, умов праці та рівня отримуваної заробітної плати;
 • повернення до державної власності всіх украдених олігархами підприємств;
 • запровадження повної державної монополії на алкоголь і тютюн;
 • створення умов для різкого зростання чисельності українського народу;
 • державний контроль та управління природними ресурсами як матеріальної бази існування суспільства

Ми виступаємо проти:

 • приватизації стратегічних галузей (оборонних підприємств, енергетики, водопостачання тощо, діяльність яких може призвести до загрози національній  безпеці);
 • приватизації землі;
 • пограбування національних природних ресурсів і перетворення України на сировинний придаток інших країн.

4. Молодіжна політика, освіта, наука

Ми виступаємо за:

 • утвердження соціального оптимізму, здорового способу життя, патріотизму, розвиток туризму, фізкультури та спорту;
 • впровадження та державне фінансування програми «Перша робота» для випускників усіх закладів освіти;
 • максимальне збільшення державного кредитування молоді для отримання вищої освіти та поступове створення умов для переходу на загальну вищу освіту всього Українського Народу;
 • покращення турботи держави про дітей, ліквідацію безпритульності;
 • реальне й доступне кредитування молодіжного житлового будівництва;
 • національно спрямовану систему освіти в Україні.

5. Національна безпека

Ми виступаємо за:

 • розроблення нової оборонної доктрини України.
 • недопущення подальшого розвитку і ліквідацію негативних факторів впливу на стан національної безпеки;
 • створення українського війська на професійно-добровільній основі, розвиток військово-патріотичного навчання у закладах освіти всіх рівнів;
 • створення ефективного національного воєнно-промислового комплексу, відновлення ядерного статусу  України;
 • завершення демаркації державного кордону України, виходячи з національних інтересів;
 • недопущення в міжнародних стосунках утворення наддержавних інституцій;
 • позаблоковий статус Української Держави;
 • розроблення системи національної козацької самооборони та право законослухняних громадян на володіння особистою вогнепальною зброєю;
 • негайне виведення Чорноморського флоту Росії за межі України;
 • заборону діяльності в Україні партій і громадських організацій антиукраїнського спрямування.

Ми виступаємо проти:

 • подальшого зміцнення військово-технічної залежності Збройних сил України від військово-промислових комплексів інших країн;
 • участі наших військ у військових діях за межами української державної території, якщо вони не відповідають національним інтересам України;
 • федералізації України  за жодних обставин.

6. Зовнішня політика

Ми виступаємо за:

 • пріоритет національних інтересів у міжнародних відносинах на основі здорового етноцентризму;
 • здійснення партнерських, взаємовигідних стосунків з європейськими структурами;
 • відстоювання національних інтересів, орієнтацію на духовно-близьких партнерів, опір намаганням встановити світове панування з одного центру;
 • розвиток світового українства та державну підтримку української діаспори;
 • стягнення відшкодування депортованим українцям – вимушеним емігрантам від винних держав.

Ми виступаємо проти:

 • присутності в Україні міжнародних організацій, центри яких за кордоном;
 • входження України до утворених в європейському та євразійському регіонах міжнародних структур з наддержавними органами управління (НАТО, ЄЕП, ЄС та ін.).
вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com