Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

ПРИНЦИПИ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ

Нині дуже важливо, щоб освіта охопила все людство. Вона виокремлює і розвиває в інформаційних технологіях відносно самостійний освітянський напрям.

 Дедалі більше утверджуються самостійні освітянські технології. Вони, своєю чергою, породжують дистанційне навчання, яке здійснюється вже через «Е» — електронне та «М» — мобільне навчання, та навчальні заклади, які зробили б освіту соціально доступнішою, а отже — масовішою. Однак створення електронних та мобільних університетів, коледжів та шкіл потребує значних інвестицій. Тож навчальні заклади та організації однієї або кількох країн кооперуються задля інвестування необхідних коштів у створення навчальних закладів нового типу. Створення нових навчально-практичних посібників виходить за межі навчальних закладів та стає самостійною ланкою у європейській та світовій індустрії. Таким чином освіта приходить у кожен дім, незалежно від відстані. Відповідно зменшується і вартість навчання. Так утверджуються і принципи відкритої освіти «свобода у часі» та «свобода у просторі». Однак ці принципи потребують, щоб усякий електронний університет спирався не тільки на електронну та мобільну техніку, а й поєднував їх з участю викладачів-консультантів, які були б свого роду навігаторами в оволодіванні знаннями. Так освіта набуває нових якостей — від суто електронної трансформується у blendid learning, тобто електронну, але супроводжувану навігатором — досвідченим викладачем-консультантом. Тим часом студенти не почуваються ізольованими, вони мають мож-ливість спілкуватися зі своїми колегами та викладачами у певні дні та години. Це означає, що інформаційно-освітні технології дають можливість поєднувати індивідуальне навчання з трудовим, долати простір і час (зокрема й часові пояси).

За допомогою електронного навчання з участю викладача-консультан-та зникають відмінності між денною, заочною і дистанційною формами навчання.

Студенту нічого не заважає у процесі підготовки до іспитів отримувати наукову інформацію з інтернету, виконувати вправи, курсові роботи та інші навчальні обов’язки за допомогою комп’ютера.

Одночасно з цим відстань потребує від нових електронних та мобільних навчальних закладів мати не лише викладачів, а й опорні точки, де надають організаційно-технічні послуги для забезпечення спілкування, зв’язку студентів різних країн з їхніми викладачами, для консультацій і, можливо, навіть для складання іспитів по інтернету. Цими опорними пунктами можуть бути установи, інститути, спеціалізовані фірми, що надають організаційно-технічні послуги в навчальній діяльності та здійснюють делеговані їм права та обов’язки. Але зареєстровані не по освітянським, а по різним законодавствам відповідно до специфіки окремих країн.

Опорні пункти забезпечують зв’язок між студентами та викладачами через консультації, перевірку знань та вмінь за допомогою тестів з усіх дисциплін, проводять маркетингові дослідження та рекламні кампанії на ринку освіти.

Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП) — навчальний, дослідницький та видавничий центр нового типу. Він пов’язаний з багатьма партнерами у США, Німеччині, Голландії, Китаї та інших країнах. Основний напрям діяльності МАУП — розвиток освітніх технологій. Серед численних великих міжнародних проектів, орієнтованих на розвиток освітніх технологій, необхідно зазначити: WEB-CITY, IMES, Blackboard та ін., с’спільні організації, що обєднують університети та фірми, що працюють з технологіями distant та on-line. Спільна діяльність є результатом об’єднання інтересів МАУП та БАІ.

Болгарська академія інформаціології — це інституція, створена задля наукових досліджень, розробки проектів та проведення експериментів. БАІ систематично проводить наукові форуми з питань використання інформаційно-освітних технологій у цілях дистанційної on-line освіти.

На основі спільних інтересів з надання якісної освіти обидві академії об’єдналися для розробки проекту «Перехід від заочно-дистанційної освіти до освіти із застосуванням інформаційно-освітніх технологій» з метою відповідності вимогам лісабонської стратегії розвитку економіки на основі знань та відповідності Болонському процесу за спільні стандарти та підвищення якості освіти - європейському та світово му освітньому просторі.

Угода про виконання спільного проекту розподіляє права та обов’язки МАУП та БАІ.

Міжрегіональна Академія управління персоналом визначає критерії з набору абітурієнтів, з підготовки документів абітурієнтів відповідно до законодавства України і своїх специфічних вимог; підбору кандидатів у викладачі-консультанти.

МАУП надає студентам інструкції з вивчення предметів, базові навчально-практичні посібники, списки додаткової літератури, тести та білети із запитаннями для письмової відповіді для поточного та кінцевого оцінювання отриманих знань; приймає державні іспити та видає дипломи українського державного зразка з додатком європейського зразка.

Болгарська академія з інформаціології здійснює маркетингові дослідження потреб; сприяє відкриттю нових центрів у Болгарії та на Балканах; виконує PR-функції та рекламує освітні продукти МАУП; організовує графік (програму) навчального процесу з врахуванням можливостей студентів та викладачів (щодо часу і відстані); раз на рік організовує для бажаючих студентів всіх курсів відвідання МАУП для навчальної практики; досліджує, аналізує та розкриває тенденції та проблеми, які пропонує для обговорення на сумісних з МАУП наукових форумах.

Технологія науково-освітнього процесу полягає в індивідуальному прийомі. Кожен кандидат має витримати вступні іспити. Після них з кожним проводиться співбесіда, мета якої — оцінювання розумових здібностей, вміння використовувати знання та вміння на необхідному рівні. Потрібно також реєструвати ступінь знань абітурієнта з російської мови, якість загальної культури, зокрема й комп’ютерної грамотності, а також готовність до самонавчання як основи дистанційного методу навчання. Приймальна комісія МАУП переглядає вступні документи та вирішує питання про прийом. МАУП передає до Болгарії навчальні плани та наказ про затверджених викладачів.

Навчальний рік починається з інтенсивного вивчення російської мови для початківців, далі — вивчення за двома методами: класичним — з викладачем та мультимедійним — для вивчення російської мови іноземцями. Студенти продовжують вивчати російську мову факультативно та добровільно, складають додатковий іспит з російської мови та за бажання отримують Європейський сертифікат з російської мови побутового, а опісля — ділового спілкування.

Студенти отримують по два компакт-диски посібників згідно зі своїм навчальним планом; викладач також пропонує додаткову літературу з врахуванням специфіки Болгарії. Студентам надається можливість відвідувати лекції та консультації. Консультації можна отримувати й електронною поштою у межах трьох днів після відправки питань викладачам. Іспити подвійні: спершу їх складають через інтернет, а потім викладачеві особисто. Тест-відповіді на три запитання у письмовому вигляді та усний захист оцінює викладач. Результати та один примірник протоколу зберігаються у БАІ для перевірки МАУП.

На державному іспиті та захисті дипломного проекту бере участь болгарський викладач з відповідної дисципліни, який має дорадчий голос.

Наприкінці навчання представник університетського керівництва вручає випускникам дипломи українського державного зразка, що відкривають двері не лише болгарських, а й європейських фірм та світових корпорацій. МАУП — навчальний заклад, що має престиж у європейському та світовому освітньому просторі.

Асен БОГДАНОВ,
керівник Софійського
навчально
-консультаційного центру
відкритої
освіти МАУП,
президент Болгарської академії інформаціології

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com