Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Кроки становлення

Враховуючи необхідність духовного відродження України та зміцнення моральності в суспільстві, діючи на засадах гуманізації та демократизації вітчизняної системи вищої освіти, у жовтні 2005 року в Міжрегіональній Академії управління персоналом створено Український Народний університет. Відділення цього університету почали діяти і на базі відокремлених структурних підрозділів МАУП. Було проведено рекламні кампанії (розміщено оголошення в міських, районних і обласних ЗМІ, проведено зустрічі з викладачами загальноосвітніх шкіл та вищих навчальних закладів) задля набору до Українського Народного університету. У всіх регіональних підрозділах створено такі відділення. Вони надзвичайно потрібні в регіонах. Кожен підрозділ повинен враховувати специфіку свого регіону, визначитися, знання з якої галузі найнеобхідніші людям, які живуть там і працюють. Перший набір здійснили та розпочали свою культурно-просвітницьку діяльність тринадцять регіональних відділень Народного університету. Діють такі відділення в інститутах — Хмельницькому, Краснодонському, Луганському, Горлівському, Житомирському, Рівненському, Маріупольському, Сіверодонецькому, Одеському, Дніпродзержинському, Донецькому, Херсонському інституті, Волинському інституті, Львівському інституті та Черкаському і Кам’янець-Подільському коледжі,

Основною метою створення Українського Народного університету є підвищення кваліфікації населення, його культурно-освітнього рівня, політичної культури і національної свідомості. Це вимога часу і потреба кожного свідомого громадянина. Навчання слухачів Українського Народного університету базується на синтезі у вивченні актуальних проблем сучасного бізнесу, економіки та підприємництва, психології, законодавства, організації виробництва, на засвоєнні слухачами відповідного комплексу знань, необхідних для ефективного виконання професійних функцій у нових економічних умовах, в умовах розбудови громадянського суспільства та правової держави в Україні. Знання, здобуті в Українському Народному університеті, допоможуть у становленні активної громадянської позиції та реалізації української національної ідеї в повсякденному житті.

Саме Український Народний університет є тим осередком просвітницької діяльності, який здатний донести до широкого українського загалу укра­їн­ську національну ідею, актуальні проблеми сьогодення.

Навчання в Українському Народному університеті — це досить демократична форма освіти, яка відповідає вимогам часу і потребам кожного свідомого громадянина. Навчальний процес здійснюється у формі вечірнього навчання раз на тиждень по чотири години. Це дає змогу слухачам одночасно навчатися і працювати. Ця форма є найбільш гнучкою і динамічною, вона здатна реагувати на зміни в суспільному житті і дає змогу опанувати матеріал за порівняно короткий термін.

З метою ефективного засвоєння матеріалу, з урахуванням індивідуальних можливостей слухачів, на підставі попереднього рівня підготовки навчальний процес організовується і на основі традиційних лекцій і семінарських занять, і у формі бесід, загальних дискусій, круглих столів. Так, слухачі УНУ беруть участь у міжнародних конференціях, круглих столах, наукових семінарах.

До складу слухачів Українського Народного університету у відділеннях УНУ входять студенти Академії, викладачі, співробітники та члени їх сімей, представники інших організацій, студенти інших ВНЗ, пенсіонери. Це перш за все люди, які не байдужі до тих політичних процесів, які відбуваються в Україні, які цікавляться долею своєї країни, прагнуть знати якомога більше про нинішній стан справ у розбудові громадянського суспільства та України як правової держави.

Окрім обов’язкових лекційних, семінарських та практичних занять для слухачів УНУ, викладачі читають лекції на добровільних засадах.

Задля поширення ідей Українського Народного університету Луганський інститут МАУП провів лекції на тему «Голодомори в Україні у XX столітті» у загальноосвітніх школах Луганська, з якими укладено договори про співпрацю, та серед широких верств населення міста.

Діяльність Українського Народного університету постійно відображається в газетах «Козацьке братство», «Право», «Економкалейдоскоп». Аудиторії, де проходять заняття Українського Народного університету, оформлено в національному стилі. У Краснодонському інституті МАУП життя Українського Народного університету висвітлюється у студентській суспільно-політичній газеті «Академія», де друкуються оголошення про прийом до УНУ. В усіх цих відділеннях відчувається присутність українського духу, національної гордості, свідомості, бажання побачити реальні зміни на краще у житті своєї країни та кожного її громадянина зокрема.

З січня оголошено новий набір слухачів до Українського Народного університету. Ми живемо в час відродження й розвитку української нації. Українська нація, як і інші національні спільноти в Європі, постає на основі власної української мови, символіки, звичаїв, традиційних цінностей та атрибутів державності. Вона згуртовує повноправних активних громадян нашої країни, незалежно від їхнього етнічного походження, соціального стану тощо, об’єднаних почуттям українського патріотизму та спільністю історичної долі. Консолідація української нації органічно поєднується з розбудовою демократичного ладу, соціальної ринкової економіки, забезпеченням прав людини, розвитком громадянської ініціативи.

Торік розроблено та відкрито, окрім культурно-просвітницького факультету, ще шість нових факультетів. Зараз набір проводиться на такі факультети: економічний, етнополітичний, культурно-просвітницький, психологічний, менеджменту, управління суспільним розвитком, українознавства. Плануються заняття на факультетах муніципального менеджменту та менеджменту безпеки.

 На базі основних напрямів можуть працювати і більш вузькі спеціалізовані напрями.

Задля удосконалення роботи відділень УНУ у відокремлених структурних підрозділах у листопаді 2006 року проведено практичний семінар керівників відділень УНУ, на якому розглянуто питання методологічних засад діяльності УНУ, удосконалення навчально-методичного забезпечення УНУ, проблем формування національної свідомості українства, було обговорено проект Стратегії УНУ та основні шляхи і форми розбудови УНУ.

Двері Українського Народного університету відчинені для всіх, адже це «Освіта — доступна кожному».

Навчання розпочинається в міру комплектації груп. З питань роботи Українського Народного університету звертатися за адресою: Київ, вул. Фрометівська, 2; контактні телефони: 494-47-30, вн. 14-90, 15-27; e-mail: unu@iapm.edu.ua. Охочі навчатися у відділеннях Українського Народного університету у відокремлених структурних підрозділах можуть звертатися до відповідних інститутів МАУП у регіональних підрозділах.           

Інна Проценко,
заступник виконавчого директора з координації

регіональних народних університетів

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com