Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
Персонал Плюс - всеукраїнський тижневик

Розвиток освіти в регіонах має стати пріоритетом держави

Мало хто з представників української вищої школи може нині похвалитися комплексним вирішенням освітньо-виховних завдань. Серед недержавних ВНЗ, безперечно, лідерство належить Міжрегіональній Академії управління персоналом — найбільшому в цьому секторі вищому навчальному закладу, який 19 років поспіль працює на вітчизняному ринку освіти.

МАУП нині справедливо вважають одним з кращих управлінських ВНЗ, де давно успішно впроваджують прогресивні світові методики навчання студентів, водночас ревно дбаючи про збереження кращих вітчизняних традицій. Сучасні знання європейського зразка з цілої низки практично-орієнтованих спеціальностей, зокрема міжнародного маркетингу та реклами, міжнародної економіки та управління персоналом, соціології управління та паблик рилейшнз, практичної психології, міжнародного комерційного права, іноземних мов та менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, здобувають тут понад 50 тисяч студентів. Левова частка їх навчається у відокремлених регіональних структурних підрозділах Академії в обласних та районних центрах. Регіональні філії та інститути об’єднані у Всеукраїнський університет МАУП — структуру, яка динамічно розвивається.

На цю тему розмовляємо з проректором з регіональної роботи, генеральним директором Всеукраїнського університету МАУП Людмилою Гурч.

— З чого починався Всеукраїнський університет МАУП?

— З 1995 року Міжрегіональна Академія управління персоналом почала створювати навчально-консультативні центри в регіонах. Перші консультативні центри створено в Закарпатті (Ужгороді) та Дніпропетровку. 1998 року під знаком якості МАУП на ринку освітніх послуг, який у пострадянській Україні тільки-но почав розвиватися, налічувалося близько 60 представництв та філій — у всіх регіонах країни, в обласних та районних центрах. Проте назва «Всеукраїнський університет МАУП» з’явилася у 2001 році. Тоді ж голова Наглядової Ради МАУП Георгій Щокін затвердив положення про Всеукраїнський університет МАУП.

— За короткий час розвинути таку потужну мережу було непоганим поштовхом.

— Це був дуже потужний поштовх. Ми прагнули зробити освітянську послугу якомога ближчою до регіонального споживача. Цей принцип сповідуємо і тепер. Глибоко переконана, що цими принципами повинна керуватися і держава, зокрема Міністерство освіти і науки України. Адже про що йдеться: розвиваючи мережу регіональних ВНЗ, ми створюємо чудові можливості для навчання місцевій молоді. А це вигідно передусім батькам, адже навчання дитини їм обійдеться дешевше — не треба платити за гуртожиток, квартиру, витрачати зайві гроші на харчування, та й оплата безпосередньо освітніх послуг у регіонах буде нижчою. Важливо також, що дитина навчатиметься під наглядом батьків. Тому, вважаю, розвиток освітніх закладів у регіонах повинен стати одним із стратегічних питань, які вирішує держава, розвиваючи освітній ринок.

— Що собою являє Всеукраїнський університет МАУП тепер?

— Звичайно, сьогодні Всеукраїнський університет МАУП відрізняється від того, який був колись — і кількісно, і якісно. Передусім ми зменшили кількість структурних підрозділів до 42. Чому? Бо філії, які не впоралися із завданням удосконалення, виведення освіти на більш високий якісний рівень, ми закрили, або ж перетворили на представництва МАУП, які зараз надають консультативні послуги, здійснюють навчання за дистанційною формою, мультимедійною тощо. Зате ті регіональні підрозділи МАУП, які втрималися на освітньому ринку, стрімко розвиваються.

— Якщо говорити про спеціальності, йдеться передусім про управлінські спеціальності…

— Звичайно, адже МАУП заклад передусім управлінський. Гадаю, для поступу нашої держави на підготовку таких фахівців слід звертати особливу увагу. Економічний, політичний, соціальний, культурний розвиток у державі залежить від того, якими будуть управлінці на всіх рівнях.

Тож в інститутах та філіях, які входять до Всеукраїнського університету МАУП, здійснюється підготовка фахівців за такими сучасними та нагальними спеціальностями: менеджмент, правознавство, психологія, соціологія, соціальна робота, фінанси, облік і аудит, управління персоналом, маркетинг, банківська справа. Підготовку передбачено за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями — молодший спеціаліст, бакалавр, спеціаліст, магістр; за денною та заочною формою. Відокремлені структурні підрозділи МАУП мають чимало досягнень і здобутків: чудовий професорсько-викладацький склад, потужна навчально-методична та матеріально-технічна база, якій може позаздрити не один вищий навчальний заклад, прекрасне інформаційне забезпечення. Взагалі, матеріально-технічній базі ми приділяємо велику увагу, бо умови навчання — один із основних критеріїв при ліцензуванні. Все це дає можливість організувати навчальний процес на високому рівні, випускники МАУП отримують грунтовну підготовку, що забезпечує їх конкурентоспроможність та затребуваність на професійному ринку. Наші регіональні підрозділи не зупиняються на досягнутому, а продовжують оновлюватися, оптимізовувати свою діяльність та оперативно реагувати на потреби часу.

— Яким чином вирішується питання якості освітніх послуг у регіонах, дотримання того рівня, який формує Президентський університет МАУП?

— Концепцією МАУП, її засадничим принципом є однаковість в отриманні якісної освіти і на центральному майданчику (наприклад, в Інституті міжнародних відносин, Інституті міжнародної економіки і фінансів та ін.), і в регіональних підрозділах, тому відмінностей у викладанні чи забезпеченні підручниками й науково-методичними матеріалами (це, до речі, входить у вартість навчання) немає. Всі наші студенти, незалежно від місця навчання, цілком забезпечені тематичною бібліотекою електронних видань, яка налічує десятки серйозних і вагомих праць з кожної спеціальності. Підтвердженням підвищення якості та рівня навчання є результати проведення заліково-екзаменаційних сесій у відокремлених структурних підрозділах. Так, навіть порівняно із зимовою сесією 2006/2007 навчального року якість навчання в цілому по Всеукраїнському університету підвищилася на 1,32%, а рівень успішності на 0,72%. Міжрегіональна Академія управління персоналом активно займається забезпеченням інноваційного характеру розвитку вищої освіти. У навчальний процес постійно впроваджуються нові інформаційні, телекомунікаційні технології, інтерактивні форми і методи навчання. В Академії діє Телеуніверситет, діяльність якого дає можливість організовувати навчальний процес з елементами дистанційного навчання за допомогою інтернет-технологій і трансляцій у режимі відеоконференцій навчальних, виховних та інших заходів на регіональні структури Академії за допомогою супутникового зв’язку. Завдяки цій технології всі без винятку студенти МАУП мають змогу навчатися у провідних фахівців країни зі своєї спеціальності, а режим відеоконференції забезпечує можливість користувачам із різних місць одночасно бачити і чути один одного, обмінюватися думками, дискутувати. З 2006/2007 навчального року у вищих навчальних закладах України ІІІ — ІV рівня акредитації на всіх програмах підготовки фахівців першого (бакалаврат) і другого (магістратура) циклів запроваджено Європейську кредитно-трансферну систему (ECTS). Відокремлені структурні підрозділи МАУП цілеспрямовано й планомірно займаються розробкою необхідних для впровадження у навчальний процес ECTS документів та навчально-методичних розробок. З метою удосконалення навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, поширення передового досвіду щодо змісту та форми підготовки навчально-методичних комплексів спеціальностей, відпрацювання основних прийомів роботи з документами на кафедрах серед відокремлених структурних підрозділів був проведений конкурс на кращий комплекс навчально-методичного забезпечення спеціальності. У конкурсі взяло участь понад двадцять підрозділів. Розглядом і оцінюванням комплексів навчально-методичного забезпечення займалася авторитетна конкурсна комісія.

Відокремлені структурні підрозділи МАУП докладають всіх зусиль для створення організаційних, економічних, матеріально-технічних та інших необхідних умов для забезпечення високоякісних умов для навчальної, наукової, виховної діяльності та підготовки висококваліфікованих фахівців.

— Які особливості навчання студентів у регіонах?

— МАУП послідовно обстоює позицію про обов’язкове врахування регіональних особливостей економічного розвитку при виборі напрямів та спеціальностей, за якими наші навчальні заклади готують майбутніх спеціалістів, оскільки ринки праці, приміром Києва, інших великих промислових центрів і регіонів мають суттєві відмінності. Тож у своїй діяльності МАУП оперативно реагує на потреби ринку, які визначаються завдяки його грунтовному маркетинговому дослідженню. Ми прагнемо відкривати спеціальності, ніша яких, з одного боку, є незайнятою, а з іншого — саме ті, які потрібні у цьому регіоні. Зараз наші підрозділи велику увагу приділяють диверсифікації спеціальностей, оскільки колишня структура державного замовлення та зайнятості нині не відповідає вимогам ринкового середовища регіону, що приводить до надлишку фахівців і браку робочих місць в одних галузях та відсутності фахівців і великої кількості незаповнених вакансій в інших галузях. Діяльність відокремлених підрозділів спрямована на те, щоб створити таку структуру підготовки фахівців, яка була б у резонансі з місцевою структурою зайнятості, щоб кожна людина могла у своїй місцевості знайти собі роботу відповідно до своєї освіти, а не вимушена була б залишати свою домівку у пошуках кращого життя, адже така ситуація призводить до великої диспропорції у розвитку регіонів та центру і викликає появу «депресивних» міст, сіл, районів тощо.

— Як би Ви підбили підсумки роботи Всеукраїнського університету МАУП, зокрема за останній (хоч і ще не завершений) навчальний рік?

— Упродовж 2006/2007 навчального року та першого семестру 2007/2008 навчального року, який був нелегкий для наших підрозділів, частка штатних науково-педагогічних працівників з науковими ступенями та вченими званнями зросла на 2,52%. Організовано понад два десятки нових кафедр, на які прийшли працювати досвідчені педагоги та серйозні дослідники актуальних наукових проблем. Крім організації навчального процесу в регіонах, ми проводимо серйозну наукову роботу. Це, зокрема, наукові конференції, семінари, круглі столи за участі провідних вітчизняних та зарубіжних науковців. За підсумком таких конференцій виходять друком наукові матеріали. Визначальним напрямом розвитку відокремлених структурних підрозділів є орієнтація на забезпечення всіх інститутів та філій власними приміщеннями. На сьогодні 23 підрозділи вже мають свої власні площі. Зараз розглядаються пропозиції щодо придбання приміщень для ще 5-6 підрозділів.

— Ваші плани на майбутнє?

— У відокремлених структурних підрозділах МАУП ведеться підготовка за 7 напрямками та 13 спеціальностями. Великою популярністю у вступників користуються такі спеціальності, як «Фінанси», «Облік і аудит», «Банківська справа», «Маркетинг», «Управління персоналом і економіка праці», «Правознавство», «Соціальна робота», «Менеджмент організацій». Україна як учасниця Болонського процесу прагне до 2010 року увійти в єдиний європейський освітній простір, тому дуже гострою стає потреба забезпечення конкурентоспроможності освіти, яку надають наші відокремлені структурні підрозділи, у загальноєвропейській системі. Адаптації до європейського простору допомагає появі нового переліку галузей знань і напрямів підготовки фахівців. Тож нині регіональні інститути та філії готуються до ліцензування нових спеціальностей — «Туризм», «Діловодство», «Менеджмент соціокультурної діяльності», «Програмне забезпечення автоматизованих систем», «Переклад», «Товарознавство і комерційна діяльність», «Оціночна діяльність» та ін.

— Міжрегіональна Академія управління персоналом фактично розпочала вступну кампанію. Яка ситуація в регіонах?

— Потік охочих вступити до Всеукраїнського університету МАУП у нас стабільний, навіть попри певні проблеми, пов’язані із негативізмом до Академії, який виник у результаті конфлікту з колишнім керівництвом Міністерства освіти і науки України. Хоч би як екс-міністрові Станіславу Ніколаєнку хотілося тоді закрити Академію, попри той бруд, що він вилив на нас, МАУП вистояла та відстояла свої права. Йдеться про відновлення роботи відокремлених структурних підрозділів, яких міністерство свого часу незаконно позбавило ліцензій, а також про вирішення питання щодо видачі заборгованих міністерством випускникам МАУП дипломів. Хочу запевнити всіх випускників Академії, які не отримали диплом державного зразка: скоро їм буде видано документи про освіту — недавно МАУП виграла останній суд з цього питання. Сподіваюся, ми знайдемо порозуміння з новим керівництвом освітнього відомства і надалі будемо нормально співпрацювати без взаємних претензій. Це до слова. А що стосується вступної кампанії, то ми в усіх регіонах проводимо Дні відкритих дверей. До нас приходять, цікавляться, знайомляться з навчальними закладами, їхніми звичаями і традиціями. І, звичайно ж, обирають саме нас. Адже МАУП — це гарантія якості.

вгору

© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.

Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
При розміщенні матеріалів в Інтернет обов’язкове посилання на сайт видання. Погляди авторів можуть незбігатися з позицією редакції

З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com